Spring til indhold

Knækbrød og klatrevæg

header image
Af Anne Märcher
billede
STPige_orange.jpg

Hvor stor en forskel kan man gøre med havregryn og bordtennis? Ganske stor, hvis man spørger på TEC Hvidovre, som modtager Undervisningsmiljøprisen 2010 for en solid indsats for bedre sundhed og stærkere sociale relationer og netværk.

TEC Hvidovre er Nordeuropas største mekaniker- og transportskole med store værksteder og opdaterede faglokaler. Alligevel manglede der tidligere noget. For mens de fysiske rammer var optimale i en faglig henseende, inspirerede lokaliteterne ikke til fysisk udfoldelse, og der var ikke noget sted eleverne kunne være sammen. Der var meget få fællesområder, og i pauserne var eleverne henvist til kantinen eller en kedelig parkeringsplads. Udvalget i kantinen opfordrede ikke til sunde kostvaner - hverken hos elever eller lærere på TEC Hvidovre. Dette blev afsæt for projekt ”Sund Kultur på TEC Hvidovre”.

TEC Hvidovre ligger midt i det tunge industrikvarter på Avedøre Holme. Området oser af hestekræfter. Hestekræfterne, bilerne og støjen fra de tunge motorkøretøjer generer ikke eleverne. Transport og biler er deres speciale – nogle drømmer om at sidde bag rattet - andre har valgt værkstedets arbejde med olie, motorer og karrosseri.

Morgenmad på skemaet
- De åbner lige om et øjeblik, siger Geert Magnussen, og standser op ved glasdøren ind til buffeten.

Kantinen på TEC Hvidovre er næsten tom nu, men om morgenen er den godt fyldt op af elever og lærere, der spiser gratis morgenmad i flere hold.

Geert Magnussen er lærer på transport og logistik, hvor Tania Gwinn og Nicki Hansen er tæt på at være færdige med deres grunduddannelse. I den tid de har været elever på skolen, har TEC Hvidovre sat fokus på sundheden blandt både lærere og elever. Den fælles morgenmad for alle elever på grundforløbet var første skridt på vejen.

- Tidligere gik jeg på social- og sundhedshjælperuddannelsen, fortæller Tania Gwinn. For det meste kom jeg af sted uden morgenmad, og var tit så træt om formiddagen, at jeg var bekymret for, om jeg ville falde i søvn i timerne. Det sker ikke her.

Foruden den åbenlyse forbedring af mange elevers koncentrationsniveau, har den fælles morgenmad en positiv effekt på det sociale liv på skolen – for eksempel i relationerne mellem lærere og elever:

- Når man har mulighed for at starte dagen med en snak om løst og fast, får man set hinanden på en anden måde, end hvis man kun mødes til undervisningen, og for eleverne bliver det nok også mere interessant at høre hvad læreren siger, når de kender mennesket og ikke bare underviseren, siger Geert Magnussen.

Indtil videre er træerne dog ikke vokset helt ind i himlen over Avedøre Holme. Det er sin sag at få alle skolens elever til at spise sund morgenmad. Men mange har taget godt imod ordningen, og som Nicki Hansen bemærker, kan succes måles på mange måder:

- Der er jo også af og til dem, der kommer herud og spiser morgenmad – og tager hjem igen!

Rundt om bordet
I kantinen på TEC Hvidovre er der både bordtennisbord og bordfodbold. Udenfor er der basketballbane og endnu et bordtennisbord, og på bygningen overfor er der etableret en stor klatrevæg. Rundt om på skolen – også i faglokalerne – er der mere af samme slags. Det hele bruges flittigt af skolens elever.

Bordtennis i undervisningslokalet hos Transport og Logistik- Spillene er blevet samlingspunkter fortæller Nicki og Tania. Der er en masse liv omkring dem. I næsten alle pauser bliver der snakket og spillet ’rundt om bordet’ ved bordtennisbordene.

- Jeg tror, de ting er med til at forebygge mobning siger Tania. Man snakker bedre sammen over spillene, folk keder sig mindre, og man lærer nogle af dem at kende, som man måske ellers ikke ville have snakket med. Man driller måske hinanden, men kun til en vis grænse. Kun for sjov.

Geert Magnussen er enig. På samme måde som den fælles morgenmad bidrager til trivslen på skolen med mere end sund mad i maverne, er de fysiske aktiviteter ikke kun gode for blodcirkulationen, men også for skolens sociale kredsløb. Der er færre konflikter nu. Eleverne bruger deres energi på boldbanerne eller ved bordtennisbordet, og kan udfordre hinanden på idrætsbanerne hvis de trænger til at afreagere.

Som et tilbud til dem der har lyst til at træne mere målrettet, har TEC Hvidovre eget fitnessrum, som kan benyttes i pauser og efter undervisningstid. For at få det fulde udbytte ud af faciliteterne kan elever og lærere få tilrettelagt personlige træningsprogrammer af en certificeret fitnessinstruktør, ligesom det er muligt at få sin egen nøgle til rummet. Eleverne kan bruge idrætsfaciliteterne både i pauserne og før og efter skoletid.

STMBordfodbold.jpg
Tania Gwinn
Studerende, TEC Hvidovre

"For det meste kom jeg af sted uden morgenmad, og var tit så træt om formiddagen, at jeg var bekymret for, om jeg ville falde i søvn i timerne. Det sker ikke her."

 

Gode sociale relationer giver eleverne lyst til at komme i skole
Projekt ”Sund kultur på TEC Hvidovre” er løbende blevet evalueret gennem spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews. Intentionen er at tage højde for elevernes ønsker, så de oplever medindflydelse og tager ejerskab på deres skole. Og evalueringen viser, at indsatsen nytter. Mange elever har fortalt, at de er glade for den gratis morgenmad og at det er blevet sjovere at gå i skole. Elevfraværet er siden aktiviteternes påbegyndelse faldet med ca. 15 %.

Det er ikke kun i forhold til nogle af eleverne, at det har krævet en stor indsats at få de nye tiltag igennem. Der har også ligget en udfordring i at få alle lærere til at anerkende, at de har pligt til at deltage og bidrage aktivt til at skabe sociale relationer til eleverne. De har skullet vænne sig til tanken om, at de ikke kun er undervisere, men at det forventes, at de også bidrager til fællesskabet.

Silende regn betyder at klatrevæggen for en gangs skyld står tom...Geert Magnussen runder af:

- Der er ingen elever der er skoletrætte første skoledag. Første skoledag er alle glade, forventningsfulde og motiverede. Den største udfordring er at fastholde glæden og forventningen hos eleverne, så de ikke mister for meget af deres motivation. De initiativer der er taget i år, kan forhåbentlig hjælpe med til det.

Små og store begivenheder
Transporttiden er en udfordring for mange af eleverne, og dermed også for det sociale liv på TEC Hvidovre. En temmelig lang rejsetid til og fra skolen kan stjæle noget af lysten til at blive og deltage i fællesarrangementer.  Derfor bliver der lagt vægt på, at der ind imellem sker ting, som virkelig trækker folk til. Chris MacDonald har været her to gange, også i forbindelse med sundhedsindsatsen. Det handlede om sund livsstil, og anden gang især om alkohol og stoffer.

- Men det, de fleste nok husker bedst for tiden, var vores idrætsdag i april. Med konkurrencer på klatrevæggen og med ATV-crossere. Og om aftenen spillede Outlandish i kantinen. Det var stort!

På lærerværelset sidder Carsten Hebel, som også er lærer på transport og logistik.
Han har lige tilbragt formiddagen sammen med et af skolens nye hold. De har været på laserbane – en af dem hvor man løber rundt og skyder hinanden.

- Det får man varmen af. Men det er sjovt!

Det var også meningen at Tania og Nicki skulle have været skudt efter gåturen gennem TEC Hvidovre. Med kameraet, altså. Men så er de ude af døren. Der er meget der fylder lige nu. Om få uger er skolen slut. Tania skal til truck-eksamen, og den skal bestås, for elevpladsen er allerede sikret.