Spring til indhold

Hotel som ramme for UMV-arbejdet

header image
Af Dorte Hedevang
billede
STMvinkelsliber.jpg

Randers Produktionshøjskole gjorde arbejdet med skolens undervisningsmiljøvurdering til en eksklusiv oplevelse. Skolens lærere og elever startede UMV-arbejdet med at tage på hotel.

Randers Produktionshøjskole ønskede maksimal opbakning til arbejdet med skolens undervisningsmiljøvurdering. Derfor fik skolen den idé; at starte UMV-arbejdet med en konferencedag et helt andet sted end produktionshøjskolen. Valget faldt på et hotel i Randers, hvor skolen kunne leje konferencelokaler, have plads og tid til arbejdet og samtidig blive vartet lidt op.

- Det skulle være attraktivt og eksklusivt for eleverne at lave undervisningsmiljøvurderingen. Lidt ligesom at deltage i en rigtig konference, siger produktionshøjskolens forstander, Hans Rønnau.


Fakta

Randers Produktionshøjskole har gennemsnitligt 100 elever fordelt på ni værksteder.

Værkstedslinierne tæller:

  • Musik
  • Multimedie
  • Radio/video
  • Metal
  • Træ
  • Køkken
  • Design
  • Tekstil
  • Kontor

UMV-arbejdsgruppen
Inden konferencedagen havde skolen nedsat en UMV-arbejdsgruppe som bestod af tre repræsentanter for elevrådet, som også er skolens undervisningsmiljørepræsentanter, UMR’er, samt læreren Torben Møhlenberg og så Hans Rønnau. UMV-arbejdsgruppen tog hul på arbejdet med undervisningsmiljøvurderingen ved at granske teksten i undervisningsmiljøloven og DCUM´s UMV-vejledning.

- Vi erfarede, at vi skulle lave en kortlægning af undervisningsmiljøet, en vurdering af eventuelle problemer samt en prioriteret handleplan, siger Hans Rønnau.

Udarbejdelse af spørgeskema
UMV-gruppen enedes om at bruge en spørgeskemaundersøgelse til kortlægningen, og da de ikke kunne finde et skema, der passede præcis på deres skole, lavede de deres eget. Undervisningsmiljørepræsentanterne udformede de konkrete spørgsmål vedrørende undervisningsmiljøet, og lærer Torben Møhlenberg hjalp med at sætte spørgsmålene ind i et word-program.

- Det tog et par dage at få udformet spørgeskemaet, og det der var lidt svært at få fat om, såsom begreberne æstetik og psykisk undervisningsmiljø, tog vi os tid til at forklare UMR’erne, siger Torben Møhlenberg.

Brugte velkendt måleskala
UMV-arbejdsgruppen havde valgt, at eleverne skulle besvare spørgsmålene ved at sætte kryds på en skala fra 1 til 10. 1 stod for dårligt og 10 for godt. Eleverne kendte skalaen fra en anden undersøgelse, og mente derfor, at den kunne være fin at bruge. Arbejdsgruppen informerede herefter eleverne om undersøgelsen og bad de interesserede om at melde sig på en liste.

- Vi skulle bruge fire fra hvert værksted, og det fik vi uden problemer, siger Hans Rønnau.

 

Hans Rønnau.
Forstander, Randers Produktionshøjskole

"Det skulle være attraktivt og eksklusivt for eleverne at lave undervisningsmiljøvurderingen. Lidt ligesom at deltage i en rigtig konference"

Produktive produktionshøjskoleelever
På selve konferencedagen oplevede UMV-gruppen stor arbejdsiver og engagement fra elevernes side. Dagen startede med en fælles introduktion til arbejdet. Herefter blev der nedsat fire grupper med en repræsentant for hvert værksted og en lærer, der var ”pennefører”. Efter at eleverne havde besvaret spørgeskemaet individuelt gennemgik grupperne spørgsmålene. Til hvert spørgsmål blev eleverne bedt om at uddybe deres afkrydsning for de andre i gruppen.

- Det viste sig at være en god fordeling, for det førte til en masse aha-oplevelser, både for eleverne på tværs af værksteder og for lærerne, siger forstander Hans Rønnau.

Bred enighed i vurderingen af undervisningsmiljøet 
Eleverne skulle også skrive kommentarer til spørgsmålene, som blev taget med i den endelige UMV-rapport. Enden på dagen var en fælles afslutning. Her blev resultatet af gruppernes anstrengelser fremlagt og diskuteret. Ligesom man enedes om en prioritering af indsatsområder. 

- Faktisk viste det sig, at der var stor enighed grupperne imellem om vurderingen af miljøet og ønskerne til forbedringer, siger Hans Rønnau.

Reelt mener forstanderen, at UMV-arbejdet er den bedste form for undervisning:

- Det er en del af en indføring i en demokratisk proces og i voksenlivet. Det er derfor også vigtigt, at man fra ledelsens side tager ønskerne til forbedringer alvorligt og får gennemført handleplanen, siger Hans Rønnau.

Resultat fremlagt på stormøde
Resultatet af konferencedagen blev fremlagt på et stormøde for hele skolen, og der var ingen indvendinger. Det tog UMV-udvalget som et udtryk for, at det, der var kommet frem på konferencedagen, også var de generelle ønsker til forbedringer, der herskede på det tidspunkt.

Faktisk var oplevelsen af dagen i det hele taget meget positiv, og også forstanderen var glad for responsen:

- Der var jo også en masse godt, der kom frem, siger Hans Rønnau.

Der har ikke været en økonomisk grænse for arbejdet med forbedringer som følge af undervisningsmiljøvurderingen på Randers Produktionshøjskole. Men medarbejdere lavede i samarbejde med elevrådet en fælles prioritering af, hvad der skulle føres ud i livet.

Få hjælp til jeres Undervisningsmiljøvurdering med DCUMs værktøj, UMV Sådan! til Ungdomsuddannelser.

Læs mere