Spring til indhold

God skolestart med forældreinvolvering i børnetrivsel

header image
Af Karin Villumsen
billede
SMPige_Ipad.jpg

Starten i skolen er en spændende tid for både børn og forældre. Det er starten på et langt skoleliv, som gerne skal være præget af grundfølelsen ’gå glad i skole og gå glad hjem’.

Trivsel i skolen
Børnenes sociale trivsel i skolen betyder rigtig meget for motivationen for at gå i skole og for at tackle de forskellige faglige, sociale og personlige udfordringer. En god skolestart er vigtig, fordi børnenes møde med skolelivet, kravene, kulturen og de mange andre børn og voksne spiller afgørende ind på deres glæde ved at gå i skole. Man kan ikke altid være glad for at gå i skole, men der skal være en tryghed forbundet med det, så glæden ved at gå i skole er en oplevet og dominerende grundfølelse.

Børnenes trivsel ved skolestart har, ud over at blive fortrolig med en skolekultur, at gøre med at begå sig og lære de andre børn i især klassen eller holdet at kende, samt at kende de voksne i skolen, så der opstår en god og tryg relation til de voksne. Alle skal have en plads i det sociale hierarki i klassen, som en social orden der løbende forhandles mellem børnene. I de yngste klasser er leg centralt for at være med i fællesskabet: hvem leger man godt med? Hvem er spændende at lege med? Hvem bestemmer og sætter reglerne? Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg bliver drillet? Der kan hurtigt opstå bestemte legemønstre og venskaber. Det centrale er, at alle er med i ét eller flere fællesskaber i skolen og kan få hjælp, når der opstår problemer.

Børn trives bedst i klasser med et godt forældresamarbejde
Sådan lyder en af konklusionerne fra en undersøgelse om Trivsel i skolen, som DCUM gennemførte i 2011. Skolestarten er et godt sted at tage fat på forældreinvolveringen. Forældre oplever ligesom børnene at være kastet ud i et nyt kapitel med mange nye krav og ansigter, som man ikke har så tæt en kontakt med som i det daglige møde i dagtilbuddet.

Forældre kan involvere sig i børnetrivslen i skolen ved at..

  • deltage i sociale arrangementer med både forældre og børn med det formål at lære hinanden at kende – eventuelt på skolen
  • deltage i fælles forældremøder på skolen i klassen/på holdet, hvor der kan drøftes forskellige emner som fx trivsel, leg, lektier, værdier og klassekultur, et godt undervisningsmiljø
  • engagere sig i klasseforældrerådet eller melde sig som trivselsambassadør
  • planlægge legeaftaler eller legegrupper, hvor børnene kommer hjem og lærer hinanden at kende og prøver at lege med flere forskellige fra skolen
  • snakke om skolelivet med barnet, gerne gennem noget konkret, fx en hændelse eller en aktivitet/opgave. Gode samtalevaner er vigtige for en god kontakt med barnets skoleverden og gør det lettere at lytte og forstå, hvis barnet ikke er glad for skolen
  • være opmærksomme på eget sprogbrug i hjemmet med barnet, hvordan skolen omtales, hvordan andre børn og de voksne omtales. Moralske domme smitter ofte negativt af på barnets opfattelser
  • skabe stabile søvnrytmer samt sunde kostvaner og en god portion bevægelse
  • lære barnet konstruktive måder at sige til og fra på – og at være opmærksom på både egne og andres behov
  • have en smidig kontakt til og dialog med andre forældre og ikke mindst til de voksne i skolen gennem deltagelse i formelle møder og aktiviteter men også gennem en løbende kontakt om eget og andre børns trivsel.

Der kan nemt ske ting i skolen, som ikke har med barnets adfærd i hjemmet at gøre. Derfor er det vigtigt at forstå, at forældre ikke alene kan bære ansvaret for børnenes trivsel i skolen. Det skal ske i et samarbejde med skolen – og de andre forældre.

Skolen kan understøtte forældreinvolveringen gennem en åben og inviterende dialog ved at lytte og forsøge at forstå forældrenes perspektiver. Det er vigtigt aktivt at bruge skolens viden – og få tilføjet ny viden – om trivsel, inklusion, mobning osv.,  og så skal der være en kendt organisering: hvem kan man få hjælp, støtte og rådgivning hos, både som kollega, børn og forældre? Et værdiregelsæt med en trivsels- og antimobbestrategi er et godt værktøj til at skabe tydelighed om organisering og handlemuligheder i forbindelse med at skabe mere trivsel for børnene i skolen.

Endelig har skolen en oplagt mulighed for at skabe involvering om det gode undervisningsmiljø ved at bruge undersøgelser, der inddrager børnenes oplevelser af skolelivet. Det kan danne afsæt for skolens dialog med børn og forældre om et endnu bedre undervisningsmiljø med trivsel for alle.

Mere information

God orden i skolen kan man læse om på: http://pub.uvm.dk/2012/godorden/

Trivselsambassadører findes hos Skole og Forældre

KL har på deres hjemmeside en vidensoversigt over forældresamarbejde.