Spring til indhold

Et undervisningsmiljøudvalg kan få tingene til at ske

header image
Af Charlotte Wegener
billede
SMDreng_NYcap.jpg

Den Frie Lærerskole i Ollerup arbejder aktivt og systematisk med undervisningsmiljøet i det daglige. De har stiftet et permanent Udvalg for Undervisningsmiljøet (UMU) på studiet, hvor der sidder elevrepræsentanter fra hver årgang sammen med ledelse og medarbejderrepræsentant fra skolens sikkerhedsgruppe. Formålet med udvalget er at igangsætte og vedligeholde en debat om undervisningsmiljøet på studiet, at indsamle og løbende opdatere oplysninger om de studerendes opfattelse af studiemiljøet og at bearbejde oplysningerne og lave handleplaner.

Mere end loven kræver
På Den Frie Lærerskole er man ikke tilfreds med bare at leve op til undervisningslovens minimumkrav. Både skolens ledelse og de studerende mener, at undervisningsmiljøet er vigtigt og fortjener en løbende debat, som alle bidrager til. Derfor har man nedsat et undervisningsmiljøudvalg, kaldet UMU, hvor skolens ledelse, en repræsentant fra sikkerhedsgruppen og mindst en studerende fra hver årgang arbejder med initiativer til forbedring af undervisningsmiljøet. UMU samarbejder med sikkerhedsudvalget, og der holdes møde ca. hver 14. dag. Arbejdet i udvalget betyder, at der er en løbende dialog om undervisningsmiljøet, og at det prioriteres højt i skolens dagligdag. De forskellige indfaldsvinkler – psykisk, fysisk og æstetisk sættes på skift i fokus i udvalget.

Samarbejdskulturen omkring undervisningsmiljøet mellem de studerende og ledelsen er rigtig god. De studerende har en stor grad af medbestemmelse, og de har en god samtalekultur, der får eleverne til at føle, at det er deres skole. Skolens studerende, ledelse, praktiske personale og lærere har været glade for det stykke arbejde, UMU udvalget har gjort, så undervisningsmiljøet bliver forbedret gennem løbende samarbejde og dialog.

 

Undervisningsmiljøprisen 2006

Den Frie Lærerskole i Ollerup fik prisen for:

  • At sætte undervisningsmiljøet på dagsordenen i dagligdagen.
  • Et godt og aktivt samarbejde mellem de studerende, lærerne, ledelsen og det praktiske personale på skolen.
  • Særlige tiltag såsom undervisningsmiljøudvalg (UMU) og praktisk elevdag, hvor eleverne maler, reparerer, gør rent og rydder op.

 

 

Praktisk arbejde og socialt samvær 
Da undervisningsmiljøudvalget blev nedsat, blev alle basisgrupper bedt om at brainstorme og nedskrive de områder inden for undervisningsmiljøet, som de mente, der skulle fokus på. UMU bearbejdede besvarelserne og delte dem i kategorier. Nogle opgaver kunne varetages af eksisterende udvalg, mens andre opgaver blev hos UMU. Den første opgave, der var synlig for resten af skolen, var PE-dagen.

- De fleste basisgrupper havde i deres besvarelser lagt vægt på, at skolen var ved at blive nusset i kanten og trængte til at blive ’shinet up’. fortæller Marie og Kristiane, studerende på Den Frie Lærerskole.

Et andet punkt, der blev nævnt af alle basisgrupper var, at der var brug for mere socialt samvær på tværs af årgange og mellem de studerende og lærerne. Undervisningsmiljøudvalget besluttede at slå to fluer med et smæk og arrangerede PE-dagen, som er en årligt tilbagevende begivenhed på skolen.

- Vi har spændte på, hvad dagen ville bringe, fordi UMU’s planlægning var kommet til at afvige noget fra de seneste års PE-dage. Udvalget havde besluttet, at alle skulle arbejde i basisgrupperne, og vi havde oven i købet bestemt, hvad de enkelte grupper skulle arbejde med, fortæller Marie og Kristiane.

Nye opgaver
Siden da har Undervisningsmiljøudvalget udviklet sig til et sted, hvor man som studerende kan få ting til at ske og få sat vigtige punkter på den fælles dagsorden. Udvalget har blandt andet igangsat en undersøgelse af, hvorfor nogle studerende stopper uddannelsen på Den Fri Lærerskole.

- Det er en undersøgelse, der kommer til at foregå over et stykke tid, og som skal belyses fra så mange sider som muligt, fortæller Marie og Kristiane.

- Heldigvis var der stor deltagelse fra såvel lærere som studerende. Resultatet var, at vi inden klokken tre havde nået alt det, der stod på vores lister plus det, som folk selv havde fået øje på, fortsætter de.

Alle var meget tilfredse med dagen og oplevede, at de havde brugt sig selv på en anden måde end i undervisningen og var kommet godt ind på livet af hinanden.