Spring til indhold

Et ligeværdigt samarbejde mellem elever og lærere

header image
Af Lene Ravn Holst
billede
STPige_orange.jpg

På IBC handelsgymnasiet Kolding har man i høj grad erkendt nødvendigheden af, at eleverne får lov til at påvirke deres eget skoleliv, og derfor diskuterer lærere og elever på lige fod i forhold til alle aspekter af undervisningsmiljøet. Derfor modtog skolen i 2008 Undervisningsmiljøprisen.

- Samarbejdet fungerer som en slags symbiose med eleverne som den ene part, og ledelse, lærere og praktisk personale som den anden part. Begge ønsker det bedste resultat og ledelsen stiller de nødvendige ressourcer frem til, at elevrådsarbejdet kan blive udført så godt som muligt, fortæller Jan, der er elevrådsrepræsentant.

Elevdemokrati og medbestemmelse er i centrum på IBC handelsgymnasiet. Konkret kommer det til udtryk ved, at eleverne fungerer som problemløsere og ide-udklækkere på lige fod med lærerne i forhold til undervisningsmiljøet. Fx har elever og lærere i fællesskab besluttet at arbejde med en mere differentieret undervisning – i både form og indhold. Eleverne sætter stor pris på deres medbestemmelse:

- Indflydelsen og stemmen fra eleverne er repræsenteret på stort set alle områder, og det mærker vi som elever, og værdsætter det gennem et stort engagement, forklarer Jan.

Indsatsen for undervisningsmiljøet
Skolen laver en undersøgelse af elevernes trivsel en gang om året, og i den forbindelse har eleverne også stor indflydelse. Trivselsundersøgelsen bliver evalueret i alle klasser, og skolens rektor kommer selv ud i klasserne og gennemgår undersøgelsen:

- Her bliver samtlige løsningsforslag eller nye projekter samt ønsker nedskrevet og bragt videre til ledelsen, fortæller Jan.

Skolen støtter også, at elevrådsformanden og næstformanden deltager i en camp sammen med elevrådsrepræsentanter fra andre skoler, hvor der udtænkes mulige og kreative forslag til at fremme undervisningsmiljøet. Desuden har eleverne en repræsentant i kantineudvalget, og hermed har eleverne mulighed for at præge skolens kostpolitik.

Jan vil gerne råde andre skoler til at inddrage eleverne så meget som muligt i udformningen af skolens hverdag:

- Det fremmer både samarbejdet mellem lærere og elever, men samtidig får man også eleverne til at gå mere op i deres skole. Herved forøger man undervisningsmiljøet i en positiv retning – og på demokratisk vis – i stedet for strenge retningslinjer man som studerende bare skal rette sig efter.

Ansøgningsprocenten er steget
Indsatsen har smittet af på optagelsesantallet, der alene i 2007-2008 er steget med 5 %, men endnu mere interessant er det, at ansøgningsprocenten steget med 10 %.

- Det vidner om et godt omdømme ude i lokalbefolkningen, og vi nuværende elever er med til at præge dette område, fortæller Jan.

Ifølge ham har det afgørende betydning for elevernes motivation og læringsvilkår, at man er med til at præge og forme sin egen hverdag.

IBC Handelsgymnasiet Kolding modtog Undervisningsmiljøprisen 2008
Skolens rektor har på ægte elevdemokratisk vis lagt beslutningen ud til eleverne. Alle elever kan komme med deres ønsker til, hvordan de 25.000 kr. skal bruges ved at henvende sig til elevrådet. Herefter er det elevrådet i samarbejde med rektor, der tager den endelige beslutning. Rektor Jesper Kjølhede håber, at eleverne vil bruge pengene på noget sjovt, fx standup eller levende musik til skolens fester, hvilket der normalt ikke er råd til.

- Men det er naturligvis elevernes beslutning, understreger Jesper Kjølhede.