Spring til indhold

En moderne dialogbaseret samværsform

header image
Af Trine Kjær
billede
STforelæsning_pige.jpg

På Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle værdsætter de studerende især det 100% røgfrie miljø og uddannelsesinstitutionens velfungerende samarbejde mellem lærerkollegiet, studievejledere og studerende. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle har oplevet positiv energi ved at etablere og udvikle samarbejdet mellem en institutions brugere. Uddannelsesinstitutionen modtog Undervisningsmiljøprisen 2007.

Undervisningsmiljøvurdering
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle valgte at anvende det internetbaserede spørgeskemaværktøj Termometeret til kortlægning af undervisningsmiljøet. Metoden blev valgt for at opnå de mest nøjagtige besvarelser fra de studerende og for at opnå et troværdigt undersøgelsesresultat. Udfyldning af spørgeskemaet indgik som del af undervisningen.

- Fordelen var, at der var klare retningslinjer for metoden. Derudover var det hurtigt og nemt for de studerende at besvare spørgeskemaet. Ulempen var at metoden i mindre grad rummede plads til uddybende meninger, som derfor sparsomt blev tilgodeset, fortæller Melanie Jensen, undervisningsmiljørepræsentant på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle i indstillingen til Undervisningsmiljøprisen.

Resultaterne fra kortlægning blev bearbejdet, og der blev lavet en handlingsplan. Resultaterne fra processen blev publiceret, som en vægavis på skolen, hvor de studerende kunne læse resultaterne og se på hvilke områder sikkerheds- og miljøudvalget havde besluttet at handle for at forbedre undervisningsmiljøet på skolen.

De studerende fik positiv respons på vægavisen. Mange studerende læste den og syntes, at det var nogle gode og relevante indsatsområder, som blev valgt.

Et særligt undervisningsmiljø
På Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle er de stolte af deres særlige undervisningsmiljø, hvor lærerkollegiet, studievejlederne og de medstuderende i fællesskab bidrager til at skabe et levende undervisningsmiljø, hvor alle kan føle sig velkomne.

Det gode undervisningsmiljø skabes blandet andet fordi:

  • Der er faciliteter, som danner et godt fundament for at samarbejde i studiegrupper
  • Hver klasse er tilknyttet en kontaktlærerordning
  • Skolen har tilgængelige studievejledere
  • Skolen er 100% røgfri
  • Lærerkollegiet skaber et levende studiemiljø i form af mange fagrelevante arrangementer
  • Der er stor opbakning til studiepolitiske aktiviteter
  • Der er tutorordning for de nye studerende 
  • Underviserne deltager ved de studerendes fester, hvilket giver et andet forhold mellem undervisere og de studerende
  • Der gøres en indsats for, at nye studerende føler sig velkomne på skolen og for at give dem råd og vejledning omkring det at starte på en videregående uddannelse

- Efter vi har lavet vores UMV blev ansvarsfordelingen med hensyn til forbedringer af studiemiljøet synligere. Det, at blive klar over, hvad studerendes forventninger til undervisningmiljø er, blev en essentiel faktor, fortæller Melanie Jensen.

De studerende oplever, at samarbejde med personale og ledelse er velfungerende. Der bliver lyttet meget til de studerendes ønsker, og alle har været meget behjælplige med at få gennemført handlingsplanen.

De studerendes rolle
- Som formand for De Studerendes Råd, mener jeg personligt, at undervisningsmiljøet er godt, fordi der findes gode faciliteter i forhold til grupperum, pc’er, bibliotek, og der er mange arrangementer, som har relavans for os som studerende. Ledelsen på skolen gør meget for at efterkomme de ønsker, vi fra De Studerendes Råd fremsætter, blandt andet har vi fået opsat et køleskab, hvor de studerende kan opbevare madpakker og en ekstra kopimaskine, fortæller Melanie Jensen.

De studerende oplever, at de har stor indflydelse, fordi de sidder med i bestyrelsen og i andre udvalg, hvor der træffes vigtige beslutninger om studieordninger, lærerbøger og lignende.

Hvad har det betydet for uddannelsesinstitutionen at modtage Undervisningsmiljøprisen?
- Undervisningsmiljøprísen har medført, at vi er blevet skarpere på, at kernen i ”demokrati og selvbestemmelse” er et samspil mellem medarbejdere og studerende, der er kendetegnet ved ”en moderne dialogbaseret samværsform”, samt at de studerende er organiseret i et velfungerende Studieråd, fortæller Søren Pedersen, studierektor ved sygeplejerskeuddannelsen i Vejle.