Spring til indhold

En lokal kulturinstitution med høj trivsel

header image
Af Trine Kjær
billede
SMpige_cirkel.jpg

Løjt Kirkeby Skole har i mange år haft fokus på elevernes trivsel og det medført mange forskellige tiltag på området. Skolen står desuden stærkt og engageret i lokalmiljøet. Løjt Kirkeby Skole modtog Undervisningsmiljøprisen i 2007.

- Det bedste ved at skolen har sat fokus på undervisningsmiljøet er, at alle føler, at der bliver lyttet, og der bliver lavet tiltag, så vi er i et rart miljø, skriver elevrådsrepræsentant Anna Nguyen Duc i indstillingen til Undervisningsmiljøprisen.

Elverne tages med på råd
På Løjt Kirkeby Skole bliver eleverne via elevrådet meget ofte taget med på råd. I forbindelse med skolens trivselsuge er elevrådey både involvedet i det forudgående arbejde, og de har opgaver, når ugen afvikles. Opgaverne er forskellige og kan handle om alt lige fra at deltage i indkøb til at stille minigolfbane op eller dele frugt ud til alle elever på skolen.

Eleverne føler, at der bliver lyttet:
 - Senest har vi fået lov til at få en vandkøler, i første omgang til de små klasser, det er en succes, så nu kommer der også vandkøler til de store årgange. Vi er også blevet taget med på råd, når den årlige skolefest skal løbe af stablen, hvor vi kommer med forslag til tema og aktiviteter fortæller Anna Nguyen Duc.

Om elevernes rolle i undervisningsmiljøarbejdet skriver Anna Nguyen Duc helt enkelt: Vi er MEDspillere.

Fokus på trivsel
Løjt Kirkeby har i 12 år haft et sundhedsråd, der arbejder for at fremme trivslen på stedet. Rådet har lavet en antimobbeplan og står for en årlig tilbagevendende trivselsuge, hvor hele skolen arbejder med temaer som mobning, kost og krop, krop og bevægelse eller omgangstone.

Konkret har skolen eksempelvis arbejdet med taktil rygmassage, som kendes af hele skolen, og som jævnligt anvendes i indskolingen. Skolen har endvidere en legepatrulje, hvor elever fra 6.-7. årgang er legevenner i 0.-4.-klasses skolegård.

Engagement i lokalmiljøet
Hvert tredje år har samtlige institutioner, foreninger og erhversfolk et kulturnatsarrangement med skolen som omdrejningspunkt. Senest arrangementet blev afholdt, blev en del af overskudet brugt til et opholdsrum til de større elever. Eleverne bruger blandt andet rummet til spil og hyggeligt samvær i frikvartererne.

Som resultat af skolens engagement i lokalområdet har skolen også adopteret en skov og en sø. Skoven blev plantet i 2001, og skolen fik af Sønderjyllands Amt tildelt en naturpris for dette tiltag. Senere er der blevet bygget shelter, udkigstårn og bålplads. Skoven kan benyttes af alle elever og/eller klasser. 

Hvad har det betyder for skolen af få Undervisningsmiljøprisen?
- Det fokus, der kommer som følge af at vinde Undervisningsmiljøprisen, har været af stor betydning. Det har været af positiv karakter fx i forhold til rekruttering af medarbejdere ligesom tilgangen af elever har været overvældende. Det handler i høj grad om, at vi kan fortælle den gode historie om Løjt Kirkeby skole, siger Merete Gissel, der er skoleleder ved Løjt Kirkeby Skole.