Spring til indhold

Den uendelige historie - processen mod den mobbefri skole

header image
Af Trine Kjær
billede
SMPige_drengExt.jpg

Bastian fra Den uendelige historie bliver opslugt i fortællingen om Fantásien, hvor han udvikler selvtillid og mod – Spjald skoles ”uendelige historie” er processen mod den mobbefri skole. Det er en proces som hele tiden er i udvikling, og som man aldrig kan afslutte, for eleverne udvikler sig hele tiden, og der kommer nye til.

På Spjald Skole arbejder de vedvarende mod mobning.

I Den uendelige historie kæmper hovedpersonen Bastian mod andre børns ondsindede drillerier indtil han via en gammel bog glemmer alt det triste i hverdagen. Han bliver opslugt af historien, og udvikler sig til en dreng med selvtillid. På Spjald Skole er de en del af historien om den mobbefri skole. Kontinuerligt arbejde med mobning blandt lærere og elever gør kampen mod mobning til en del af skolens kultur. Vedholdende fokus på den sociale dimension giver børnene selvværd, ansvarlighed og mod til at sige stop, hvis de ser tegn på mobning.
 
At tage stilling til mobning og sende tydelige signaler om, at mobning ikke accepteres, er en strategi til at begrænse, at mobning overhovedet opstår.

- Det vi har, er et signal om, at vi ikke vil acceptere mobning, og det er meget vigtigt. Alle skal vide, at vi ikke accepterer mobning på skolen, og det tror jeg også, at alle er klar over, siger skoleleder Vagn Graversen.

Råd mod mobning
Arbejdet mod mobning startede med, at nogle lærere interesserede sig særligt for området, og som følge heraf blev der nedsat en studiekreds, som siden blev til skolens trivselsråd. Trivselsrådet er både rådgivende og direkte intervenerende i forhold til mobning.

- I trivselsrådet har vi samlet en ekspertise, som står til rådighed for kollegerne. Rådets største indsatsområde er det præventive arbejde, for der skal arbejdes for at fastholde fokus på mobning. Vi planlægger relevante arrangementer og trivselsskabende aktiviteter. Endvidere lægger vi vægt på at indsamle viden, og vi supplerer løbende vores antimobbebibliotek med nye titler, siger Tom Thuesen, der er afdelingsleder og medlem af trivselsrådet.

En anden del at rådets funktion er at stå til rådighed for kolleger. Alle kan henvende sig for at få henvisninger til relevant litteratur eller for en kollegial snak om mobbeproblemer og mulige løsningsforslag. Hvis der skal afdækkes en mobbesituation i en klasse, samarbejder medlemmer af trivselsrådet gerne med klasselæreren omkring elevinterviews.

Arrangement for forældre og lærere
I Spjald Kulturhus afholder skolen hvert år et arrangement for lærere og forældre. I 2005 var det med Tine Guldager Lang som er pædagogisk konsulent i Albertslund Kommune.

- Foredraget med Tine Guldager Lang var en stor succes. Vi lærte en masse om mobningens væsen, signaler om mobning, konsekvenser ved mobning, om myter og virkelighed og om hvordan, der kan skabes en fælles holdning mod mobning, fortæller Tom Thuesen.

Indarbejdelse i hverdagen
På skolen afholdes der forskellige arrangementer, som er målrettet de forskellige aldersgrupper, og det sætter en bestemt vinkel på mobning samtidig med, at børn og voksne kan sætte begrebet sammen med en oplevelse eller en fortælling. Særlige arrangementer kan på den måde være en velkommen saltvandsindsprøjtning, som gør det lettere at forholde sig til mobning. Imidlertid er det i hverdagen, alle oplever vigtigheden af, at det sociale sammenspil fungerer.

- Det betyder meget, at alle tager ansvar, for hvis man lader stå til, så kan mobning hurtigt udvikle sig. Hvis en klasse har én, som bliver mobbet, så spiller hele netværket rundt om mobningen en rolle. Det drejer sig selvfølgelig om dem, som mobber, men også om medløberne, det tavse flertal, de voksne og den, der bliver mobbet, fortæller Tom Thuesen.

For at fastholde fokus på de sociale kompetencer er det besluttet, at der hver måned afholdes klassemøder som en trivselsskabende aktivitet i alle klasser. I nogle klasser holdes klassemøderne oftere. Klassemødet varer omkring en halv time, og der skabes et forum, hvor børnene kan fortælle hinanden, hvad de synes fungerer eller ikke fungerer, hvad de ikke vil finde sig i, eller hvis der er noget, de er blevet kede af.

Hvad siger eleverne?
Angelica og Anette fra 8. c. synes godt om klassemøderne, men erkender, at der er nogle ting, som er svære at tale om.

- I vores klasse holder vi klassemøder hver uge og det er godt, fordi så kan vi snakke om ting, man måske ikke ellers ville sige til hinanden. Det handler tit om de følelser, man har overfor hinanden, siger Angelica.

- Vi laver også nogle øvelser, der går ud på at lære at snakke om det, der er svært. Det handler om at være ærlig, og sige gode og dårlige ting til hinanden, selvom det er svært. Men man kan sige meget på en pæn måde, siger Anette.

Fremadskridende men vedvarende
I efteråret 2004 udråbte Spjald Skole sig som mobbefri skole

- Det har vi fået en del kommentarer til, for hvordan kan man sige det så fast. Vi mener det først og fremmest som en hensigtserklæring, og vi vil kæmpe for, at skolen kan leve op til at være mobbefri. Derfor fortsætter arbejdet mod mobning på Spjald Skole, slutter skoleleder Vagn Graversen. 

Læs mere om digital mobning i folkeskolen her

Læs mere