Spring til indhold

De studerendes universitet

header image
Af Jannie Moon Lindskov
billede
STdreng_i_stol.jpg

Primo 2011 igangsatte Syddansk Universitet, SDU, det 5-årige strategiske udviklingsprojekt De studerende i centrum, som en naturlig del af deres trofaste arbejde med et godt studie- og undervisningsmiljø. Formålet med projektet er først og fremmest at skabe rammerne for et godt studie- og undervisningsmiljø, hvor de studerende gennem aktiv deltagelse oplever at være medskaber af deres eget studiemiljø.

SDU modtager Undervisningsmiljøprisen 2013 for at have sat gang i en holdningsændring blandt både studerende, undervisere og ledelse, som i høj grad har forbedret de studerendes oplevelse af SDU som helhed og særligt deres faglige udbytte.

SDU er organiseret med seks campusser i alt. Derfor har det for Jesper Strandskov, dekan på Syddansk Universitet og formand for projektets styregruppe, været vigtigt fra projektstart at nedsætte brede arbejdsgrupper med personer fra både ledelsen og administrationen, undervisere og naturligvis studerende. 

- Der er studerende med i alle processer, så projektet er kendetegnet ved høj grad af studenterinvolvering og inddragelse - idéerne fødes nedefra og op. Vi vil kendes som de studerendes universitet fremfor på en pædagogisk profil som så mange andre uddannelsessteder, fortæller Jesper Strandskov.
Projektet har indtil videre resulteret i omkring 20 delprojekter, der på hver deres måde understøtter den nye fælles lærings- og uddannelsesprofil, som lægger vægt på, at de studerende skal være aktive medspillere i egen læring og undervisning.

Tiden er vigtig
Tidsrammen for projektet har haft stor betydning for den store succes.

- Det, at projektet strækker sig over 5 år, gør, at der er tid til arbejde med og implementere den kulturændring, vi fornemmer er ved at ske – og som vi i høj grad havde håbet på, siger projektleder Dina Andersen.

Hun lægger også vægt på, at projektet har fundet en tilpas balance mellem at være ledelsesforankret – hvilket ikke må forveksles med at være topstyret – og inddrage og lytte til de studerendes ønsker og behov. Den ledelsesmæssige forankring er en stor del af successen. Ledelsen er engageret i projektet og kan se, at man ved at lytte til de studerende, tage den enkelte studerende alvorligt og tænke uddannelse som en helhed, kan være med til at fremme den overordnede uddannelsesprofil, som er kendetegnet ved ansvarsfuld, involverende og meningsfuld læring, der realiseres gennem forpligtende fællesskaber. Der har også fra start af været stor involvering og interesse fra underviserne. 

De studerendes perspektiv
Alle i og omkring projektet er enige i, at de studerendes stemme er afgørende for at projektet lykkedes. Projektet har sat yderligere fokus på de studerende, og det har ifølge formanden for Syddanske Studerende, Peter Lykkegaard Hansen, skabt stor begejstring hos de studerende: 

- Det, at se universitetet ud fra de studerendes perspektiv og tage afsæt i hvad de studerende får ud af forskellige tiltag, har været med til at skabe et enormt stort engagement og drive hos de studerende. De studerende oplever nu sig selv som medskabere af deres studie- og undervisningsmiljø, fortæller han. 

Begejstringen for at være med til at præge SDU er specialestuderende i økonomi Troels Flindt-Andersen enig i:

- Projektet har skabt en større åbenhed for dialog mellem ledelse/undervisere og studerende. Man har som studerende fået øjnene op for, at det kan betale sig at åbne munden – og nu ved vi oven i købet også, hvor vi skal henvende os. Den medindflydelse på vores egen uddannelse gør, at vi tager mere ansvar for vores omgivelser og for egen læring.

20070509-020.jpg
Peter Lykkegaard Hansen
Formanden, Syddanske Studerende

"Det, at se universitetet ud fra de studerendes perspektiv og tage afsæt i hvad de studerende får ud af forskellige tiltag, har været med til at skabe et enormt stort engagement og drive hos de studerende."

 

Studenterservice for de studerende
Studenterservice er ét af de mere succesfulde projekter, der har gjort livet som studerende lettere for de fleste. Studenterservice findes i alle campusbyer og er de studerendes samlede indgang til bl.a. it-service, SU, karrierevejledning og hjælp til internationale studerende og elitesportsud-
øvere. Langt de fleste studerende giver udtryk for at dette ”single-point-of-contact” har været en markant forbedring i forhold til tidligere, hvor faciliteterne ofte lå spredt ud over den enkelte campus. Studenterservice betjenes af både fuldtidsansatte og studentermedhjælpere, og har endvidere været med til at skabe rammerne for en bedre dialog mellem de ansatte og de studerende.

Merete Skov Habermann, arbejdsmiljøkonsulent og ansvarlig for SDU ́s undervisningsmiljøvurdering, UMV, nævner at en kort bemærkning fra uddannelsesstedets UMV fra 2010 har været opdragsgiver til Studenterservice. Ønsket om ikke at blive sendt fra skranke til skranke, har initieret at samle flere services under ét tag. Der er derfor ingen tvivl om at uddannelsesstedet gør et ihærdigt forsøg på varetage de studerendes perspektiv og at finde frem til deres reelle behov.

- Vi har valgt at ansætte en medarbejder, der skal bistå med at følge op på studie- og undervisningsmiljøvurderingerne. Vi har nemlig besluttet at gennemføre UMV ́en hvert 2. år, og så tage de mere kvalitative initiativer stepvis, fortæller Merete.

Flere delprojekter
Studenterservice er blot ét ud af omkring 20 delprojekter. Eksempler på andre spændende projekter på SDU er:
Talentudvikling og praksisrelevans i undervisningen: Med afsæt i et beskæftigelsesperspektiv på forskningsbaseret undervisning skal de studerende have et jobfokus ind i uddannelserne fra starten af. Det skal sikre en lettere overgang fra studium til job, hvadenten man vil være forsker eller ønsker beskæftigelse i det private eller i det offentlige erhvervsliv.

Studenterbar: De studerende på campus Odense fik i september 2012 Danmarks største studenterbar, der siden har dannet ramme om adskillige faglige og sociale arrangementer, brobygningsaktiviteter og fester for hele universitetets studerende. Den nye studenterbar har skabt væsentligt højere deltagelse ved arrangementerne end nogensinde før.

Fælles idrætsorganisation: Som et led i De studerende i centrum har SDU ansat en aktivitetsmanager, der har fokus på at forbedre de sociale og idrætsorienterede aktiviteter for studerende, herunder samle en række små foreninger i SDU Idræt. Formålet er dels at give studerende flere muligheder for at dyrke idræt ved siden af studierne og dels at højne de studerendes muligheder for at danne netværk på tværs af uddannelser.

Hvad så med de 25.000 kr.?
Projektleder Dina Andersen er ikke et sekund i tvivl om, at præmien på én eller anden måde skal gå til de studerende. Hendes egen tanke er, at pengene kunne bruges på De Studerendes Dag, som er en nyere SDU-tradition, hvor de studerende på de enkelte campusser har undervisningsfri og selv står for at arrangere et fælles lokalt socialt arrangement. Studerende Troels Flindt-Andersen fortæller, at den nye tradition i Odense er blevet til Institutdysten, hvor de forskellige institutter dyster mod hinanden i forskellige sjove og udfordrende discipliner.

Dina Andersen er idérig og dybt engageret i projektet, og understreger til sidst, at det selvfølgelig er sammen med de studerende, at de beslutter, hvad de vil bruge pengene på:
- ...for det er jo dem det hele handler om – Studerende i centrum!

Så er det sagt med tre ord.