Spring til indhold

Krop og bevægelse

header image
Af DCUM
billede
BMhængekøje.jpg

Langt de fleste børn elsker at bevæge sig: De kan ikke lade være, de løber, hopper, kravler, klatrer.

Kropslighed har flere dimensioner
Børn, der er fysisk aktive, bliver fortrolige med deres krop, og udvikler lyst til at lege, bruge kroppen og bevæge sig.

Kroppen er barnets værktøj til at bevæge sig og sanse verden. Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for barnets erfaring, viden, kommunikation samt følelsesmæssige og sociale processer. Ved at styrke børns motoriske færdigheder, udholdenhed og bevægelighed, forstærker man deres forudsætninger for at udvikle sig.

 • Bevægelse giver barnet erfaringer med kroppens brug og muligheder
 • Fysisk aktive børn udvikler fortrolighed med deres krop, lyst til at bevæge sig og livslyst  
 • Både lugtesansen, smagssansen, høresansen, synssansen og følesansen er vigtige for barnets oplevelse, læring og udvikling
 • Som en effekt af bevægelse og kropskendskab udvikles barnets selvtillid og sociale kompetencer, og barnet får mere overskud til at lære.

Ved bevægelse og fysisk aktivitet lærer barnet noget faktuelt om kroppens funktion, styrke, bevægelsesudtryk mv.
 
At styrke børnenes bevægelse, leg og sanselighed
Inspirerende og udfordrende legesteder inde og ude giver børnene mulighed for at anvende og stimulere alle sanser, når de udforsker, afprøver, nyder og forstår de mange udfordringer og aktiviteter. Det er også vigtigt, at børn har mulighed for at veksle mellem selvstændig udforskning, voksenstøttede og voksenstyrede aktiviteter.

Man kan styrke børns bevægelse leg og sanselighed gennem varierede og mangfoldige bevægelsesudfordringer, der vedrører: 

 • dagligdags færdigheder fx lave mad, rydde af og feje
 • idræt og gymnastik
 • musik, sanglege og dans
 • ture ud i naturen

Praktiske råd
At prøve nye ting og udvikle kropslige færdigheder tager tid og kræver gentagelser og træning. Børnene skal have tid og ro til at prøve sig frem. Husk derfor  

 • at have tålmodighed, det kræver tid udvikle nye færdigheder
 • at sørge for et positivt socialt miljø, hvor det er tilladt at fejle 
 • at holde en positiv kommunikationsform, hvor man ikke mobber og kommer med nedværdigende bemærkninger, hvis der er noget som mislykkes 
 • at det skal være sjovt og lystbetonet
 • at sørge for udfordrende og spændende aktiviteter
 • at have fokus på bevægelse i hverdagen
 • at fokusere på selve opgaven/aktiviteten og ikke udelukkende på resultaterne
 • at tage individuelle hensyn