Spring til indhold

Bedre fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø

header image
Af Trine Kjær
billede
SMPiger_skriver

”Der er bare sket så meget godt for os elever her det sidste års tid”, skrev Gitte – undervisningsmiljørepræsentant og formand for elevrådet – som en del af sin begrundelse for, hvorfor Mou Skole i daværende Sejlflod Kommune fortjente at vinde Undervisningsmiljøprisen 2006. Mou Skole havde forinden gennemført en række forskellige tiltag, for at forbedre skolens undervisningsmiljø.

I september 2005 blev undervisningsmiljøet på Mou Skole kortlagt via en spørgeskemaundersøgelse og elevernes besvarelser blev efterfølgende drøftet i skolens sikkerhedsgruppe. Kortlægningen viste, at eleverne generelt var glade for skolen og dens lærere, og at de fysiske rammer ligeledes var i orden.

Der var dog også emner, som sikkerhedsgruppen anså det for vigtigt at arbejde videre med for at gøre undervisningsmiljøet endnu bedre. Det var eksempelvis mobning, stress (pga. mange lektier), samværsregler og sundhed. I sikkerhedsgruppen blev der lavet en handlingsplan for det videre arbejde med skolens undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøprisen 2006

Mou Skole fik prisen for:

  • En eksemplarisk undervisningsmiljøvurdering
  • God dialog med eleverne
  • Mange konkrete tiltag fx elevmægling, ven-ordning, koldtvandsautomater, snackgulerødder og nyt fællesrum
  • Mange konkrete tiltag fx elevmægling, ven-ordning, koldtvandsautomater, snackgulerødder og nyt fællesrum

Et bedre psykisk miljø
For at skabe større trivsel og mindre mobning blev der skudt flere tiltag i gang på det psykiske område. Der blev indført elevmægling, så eleverne kunne inddrages i konstruktiv konflikthåndtering, og der blev etableret en ordning med girafvenner, hvor de største elever går rundt blandt de mindste elever i frikvartererne. Opgaven for de store er at lege og sørge for, at der ikke er nogen, der føler sig udenfor.

- Vi har sat meget stor fokus på, om eleverne har det godt på skolen, så derfor har vi indført girafvenner og mæglere, siger Gitte. Hun er den ene af skolens to undervisningsmiljørepræsentanter og desuden formand for elevrådet.

Fokus på sundhed
Frit tilgængelige snackgulerødder og friskt, koldt vand har forøget sundheden blandt eleverne.

- Vi har tænkt over sundheden her på skolen, så derfor har vi fået en koldvandsautomat, og vi har også fået fade rundt på skolen med skrællede gulerødder. Det er der stor glæde af, fortæller Gitte.

Udendørs er der lavet en idrætslegeplads, hvor eleverne har været med til at bestemme, hvad der skulle være på legepladsen. Valget faldt blandt andet på en multibane og en hoppepude.

- Idrætslegepladsen har også været med til at sikre sejren, mener Gitte.

Forbedring af de fysiske rammer
Indendørs har eleverne været involveret i nyindretning af et fællesrum, hvor der blandt andet er lavet arbejdspladser og cafémiljø. 

- Vores aula er blevet moderniseret: fra det gamle 70’er look med gule og orange vægge, til en hvid farve der er til at holde ud, fortæller Gitte.

Mou Skoles giraf-venner sætter fokus på trivsel

Stor betydning at få Undervisningsmiljøprisen
For Mou Skole har det haft stor betydning, at få prisen. Det har blandt andet betydet, at skolen kunne få to hemse i den nye aula og nogle møbler til en hems på biblioteket, som eleverne i udskolingen kan bruge til at arbejde på.

- Det betyder rigtig meget for os elever, at det er en god skole, vi går på. Efter vi havde fået prisen, gik det også op for mange elever, at skolen gør rigtig meget for at det er et godt sted at være, fortæller Gitte.

- Jeg er sikker på, at Jette også er meget glad for at få prisen, det viser jo, at hendes arbejde har givet pote, slutter Gitte.

Da Mou Skole fik prisen, blev det omtalt i mange aviser, indslag i TV-Nord og i Aalborg Kommunes nyhedsmagasin: Sådan gør vi. Bertel Haarder har omtalt Mou Skole positivt i "God aften Danmark" og på skoleledernes årskonference.

Jette Hansen, der er skoleleder på Mou Skole fortæller: 
- Den største gevinst ved Undervisningsmiljøprisen 2006 har efter min mening været den stolthed, vi alle har følt ved at få lov til at være tilknyttet Mou Skole. Den positive omtale af skolen har efter min vurdering gjort vores daglige arbejde meget lettere. Det giver en fantastisk dejlig energi at få en pris!