Spring til indhold

Årets dagtilbud 2021

header image
billede
troldhøj1.jpeg

153 indstillinger til Årets Dagtilbud 2020-21 er blevet gennemgået og vurderet. Vinderen blev Børnehuset Troldhøj i Roskilde, som den 30. august fik overrakt prisen af selveste Børne- og undervisningsministeren.

Et stærkt børneperspektiv, en stærk evalueringskultur og tydelige pædagogiske intentioner er nøgleord for indstillerfeltet til Årets Dagtilbud 2020-21. Et fagudvalg har henover vinteren og foråret 20-21 gennemgået de mere end 150 indstillinger og har udvalgt tre kandidater som de besøgte inden beslutningen om  at kåre Børnehuset Troldhøj som den endelige vinder.

  

 

      <<<<      ministeren overrækker prisen som Årets Dagtilbud 2021 til Børnehuset Troldhøj i Roskilde

 

 

 

Vinder: Børnehuset Troldhøj, Roskilde

… for deres arbejde med at skabe udviklende læringsmiljøer for børnene. Gennem en stærk evalueringspraksis med daglige evalueringer, et stærkt børneperspektiv og en systematisk feedbackkultur har Børnehuset Troldhøj opbygget en faglig stærk og sammentømret personalegruppe, hvor de voksne er gode rollemodeller. De tager fat i emner som ’farlig leg’ og ’slåskultur’, hvor børn motiveres til at være modige i trygge omgivelser. Via leg og bevægelse får børnene udfordret deres grænser, og med et fysisk og kropsligt udgangspunkt bidrager Børnehuset Troldhøj med et nyt perspektiv på skoleparathed hos de største børn.

Læs mere om fagudvalgets begrundelse 

 

Nomineret: Solkernen, Odense

… for at skabe udviklende læringsmiljøer i børnehøjde for alle børn. Læringsmiljøer, som tager udgangspunkt i børnenes verden og læring. Solkernen viser en faglig stærk tilgang og et målrettet arbejde med legebaseret læring i et helhedsperspektiv. Tydelig refleksion over egen praksis, bl.a. ved hjælp af videoobservationer og systematisk feedbackkultur, vidner om en stærk evalueringskultur. Dertil kommer Solkernens fokus på at etablere et udviklende og inddragende forældresamarbejde, der gør forældrene til ambassadører og bygger bro mellem dagtilbud og forældre.

Læs mere om fagudvalgets begrundelse 

 

Nomineret: Børnehuset Lille Dalby, Hedensted

…for deres arbejde med at afprøve og udvikle demokratiske processer for børn. Lille Dalby lytter til børnenes stemme og inddrager deres perspektiver ved at bruge lytningens pædagogik på faste børnemøder. Det vidner om et trygt og inkluderende børnemiljø, hvor der er fokus på at give alle børn en stemme og en plads i børnefællesskabet. Dertil kommer Lille Dalbys fokus på at skabe og udvikle en systematisk evalueringskultur f.eks gennem deres arbejde med børneanalyser, systematiske refleksionsrum og videndeling.

Læs mere om fagudvalgets begrundelse 

 

 

 

ÅDHK2.jpg

  

Årets Dagtilbud

 

Årets Dagtilbud er en pris, der hvert år gives til et dagtilbud, som udfører et solidt pædagogisk arbejde af høj kvalitet. Den daglige praksis skal samtidig være solidt funderet i den styrkede pædagogiske læreplan og gennemsyret af det pædagogiske grundlag. 

Fagudvalget består af repræsentanter fra FOA, BUPL, BUPL’s Lederforening, KL, FOLA, Danske Professionshøjskoler og dagtilbudsområdets praksisfelt.

 

> læs mere om Årets Dagtilbud

  

Se tidligere års vindere

læs mere