Spring til indhold

24-timers-skole er et hit

header image
Af Karin Villumsen
billede
STMvinkelsliber.jpg

Som den eneste skole i Danmark er Den jydske Haandværkerskole (DjH) i Hadsten aldrig lukket: eleverne har adgang til undervisningslokaler og værksteder 24 timer i døgnet – hele ugen, hvis de vil. Og eleverne er vilde med det! Det giver dem en mulighed for at arbejde videre med projekter, opgaver og faglige emner, som de enten ikke nåede at blive færdige med i undervisningstiden eller gerne vil gøre endnu mere ud af inden aflevering.

Skolen modtager undervisningsmiljøprisen 2013 i kategorien Øvrige ungdomsuddannelser for deres unikke 24-timers-campus, velfungerende Learning Center og for deres indsats til at engagere eleverne fagligt og socialt.

At skolen har åben 24/7 betyder ikke, at der er formel undervisning hele tiden. Men det betyder, at eleverne via deres nøglekort har adgang til at bruge skolens værksteder og faglokaler hele døgnet – også efter kl. 16, hvor den almindelige undervisning med lærerne lukker ned.

- Det er nemt at koncentrere sig i faglokalerne, meget lettere end på værelserne, hvor der jo godt kan være højt musik og snak, siger Troels, der er 19 år og i gang med tredje hovedforløb på Styring og regulering – elektrikeruddannelsen.

- Ja, og så får man hjælp af klassekammerater eller tutorerne, så både de dygtige og dem, der har lidt sværere ved faget lærer en masse, supplerer Nicklas, der er 19 år og på første hovedforløb på tømreruddannelsen.

DCUM får en snak med fem unge mænd, der alle bor på skolen (skolehjemmet). Faktisk bor 70 % af skolens elever på skolen i skoleperioden. Eleverne kommer fra hele landet for at tage deres uddannelse som elektriker, tømrer, plastmager eller køletekniker (skolen er landsskole for de to sidstnævnte). Ifølge de unge er det helt klart 24-timers-skolen, der er det særlige ved DjH.

- Men også det gode kammeratskab, siger Lasse, der 20 år og på tredje hovedforløb på tømreruddannelsen. De andre er igen enige:

- Det giver et godt kammeratskab at bo på skolen – lidt ligesom at være på efterskole, siger Klaus, der er 22 år og på tredje modul på plastspecialistuddannelsen. Eleverne er også helt enige om, at skolens mange fritidstilbud og fælles arrangementer er med til at skabe sammenhold og kammeratskab.

- Og hvis man mangler noget eller har en god idé, fx at se FIFA på storskærm i caféen, så siger vi det bare til Frank (skolehjemsleder), så ordner han det, siger Mikki, der er 17 år og i gang med første hovedforløb på elektrikeruddannelsen.

Den åbne skole - campusmodellen

Den åbne skole er inspireret af det amerikanske campussystem med undervisning, fritid, bespisning og bofacilliteter på samme sted, og hvor både kost- og dagskoleelever har adgang til skolen, dens aktiviteter og lokaler hele døgnet. Til de åbne værksteder og laboratorier er der knyttet en tutorordning, hvor ældre elever, fx akademistuderende eller lærlinge, hjælper de yngre elever. Fire dage om ugen er to tutorer fra hvert uddannelsesområde på vagt i et par timer efter kl. 16. Det bliver styret fra Learning Centret, der fysisk og organisatorisk understøtter den åbne skole.

Learning Center

Her kan eleverne komme hver dag efter kl. 16, hvor der serveres kaffe og kage. Undervisere fungerer på skift som lektievejledere, og tutorerne har deres base her men rykker hurtigt ud til eleverne på et værksted eller laboratorium. Learning Centeret arrangerer desuden ekstra faglige tilbud, fx matematikkurser, virksomhedsbesøg, kurser i trailerkørekort, anti-eksamensangst samt arrangementer om trafik, sundhed og skatteforhold.

- Det skal være nemt at komme på Learning Centret, siger direktør Henrik Øelund, der understreger, at skolen ser det som en fornem opgave at skabe det bedste miljø for eleverne, fagligt og socialt. Learning Centret
er med til at skabe et både trygt, velkendt socialt men også stærkt fagligt innovativt undervisningsmiljø. Eleverne er vores kunder, og de skal opleve en skole, der kan og vil det bedste for dem, fortæller både direktøren og skolehjemslederen.

Klaus
studerende, plastspecialistuddannelsen

"Det giver et godt kammeratskab at bo på skolen – lidt ligesom at være på efterskole"

Fritidsliv med et væld af aktiviteter og socialt sammenhold

Skolehjemmet arrangerer i samarbejde med Learning Centret et stort udbud af fritids- og sportsaktiviteter, hvor både skolens egne og nogle af byens faciliteter kan bruges. Eleverne har fx fri adgang til fitness center, sauna, boldbaner, en oplyst multibane og udendørs pool. Skolen har også egen sportsklub med faste tider i omkringliggende haller, en løbeklub, en DBU-uddannet fodboldtræner samt tilbud om jagt, fiskeri og lerdueskydning. Og eleverne gør flittigt brug af tilbuddene, især på grundforløbet, hvor de er der 20 uger i ét stræk og skal lære hinanden at kende. Eleverne på hovedforløbene bruger flittigt værksteder og laboratorier, ligesom de er glade for at hænge ud i caféen om aftenen. Her ser de fjernsyn (gerne fodbold), spiller billard, bordtennis eller hyggesnakker over en øl.

Uskrevne regler

Skolen tror på, at eleverne kommer for at lære og at udvikle sig. Derfor
er der ganske få og uskrevne regler: Opfør dig ordentligt, vis hensyn og tag ansvar for din egen uddannelse. Eleverne lærer hurtigt kodekset, når de starter på skolen. En introduktionsdag, hurtigt i gang med det faglige, at bo på skolen, 24 timers adgang til faglige udfordringer, de mange fritidsmuligheder samt at møde de ældre elever giver et hurtigt kendskab til skolen – som ’min’ eller ’vores’ skole. Desuden møder eleverne krav om samarbejde gennem opgaver og projekter, der ofte skal løses i grupper.

Et innovativt undervisningsmiljø

Undervisningstilgangen på skolen matcher 24-timers-skolen og Learning Centret ved at bygge på absolut innovation og frihed: Svarene og løsningerne på en opgave eller et projekt findes ikke på forhånd. Det er noget, eleverne i deres opgaveløsning selv finder frem til, ofte i samarbejde med andre elever og nogle gange med deres virksomheder. Og selvfølgelig med vejledning og hjælp fra lærerne, der også bliver udfordret af den aktive og problembaserede undervisning.

- Eleverne er indstillede på, at de måske skal lægge 600 timer, hvor uddannelsesplanen siger 200, for at komme i mål. Det giver et fantastisk engagement og et spændende udviklingsmiljø, fortæller direktøren.

Og netop udviklingen hos de unge er imponerende at følge, fortæller Troels N. P., der er lærer på plastmageruddannelsen:

- Det giver en følelse af stolthed og en god energi at se, hvordan de unge udvikler sig fra de starter på grundforløbet til de bliver færdige efter praktik og hovedforløb ca. 4 år senere. 

I skolen lærer vi

Tilbage til spørgsmålet om, hvad der er særligt ved skolen. For eleverne fremhæver også, at lærerne er superdygtige og imødekommende:

- Man kan spørge om alt, ingen spørgsmål er for dumme – og man kan få svar på alt. Hos mester er der travlt. Det gode ved skolen er, at her får vi svar på alt det, vi går og gør hos mester. Her lærer vi hvorfor!, fortæller Troels begejstret.

- Der er også styr på tingene her på skolen. Vi mangler aldrig materialer, og lærerne kan nemt skaffe ekstra, ligesom vi har det bedste og nyeste udstyr, fortæller Troels og Mikki.

– Og så er der er god plads og sikkerheden er i orden, supplerer Lasse.

Og det er rigtigt. Sikkerheden er i orden, for de maskiner, hvor der skal være ansatte tilstede, bliver automatisk låst i pauser og efter normal undervisningstid. Skolen prioriterer også orden, det er tydeligt at se: på lagerhylder, værksteder, faglokaler, gange, ja alle steder. Der er æstetiske overraskelser og oplevelser gennem en kunstners malerier og historiefortælling direkte på vægge. Og gennem intelligent reguleret belysning lavet af eleverne. Der er oaser af gruppemiljøer med sofaer, borde osv., der udvider elevernes mulighed for samarbejde i varierende omgivelser. Det oser af kvalitet! Og det er alt andet end kedeligt at være elev på DjH!