Spring til indhold

2010: Læring og børnemiljø i sammenhæng

header image
Af Benedikte Kiær
billede
BMlegehusCirkel.jpg

Børnemiljø er en samlet betegnelse for det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i den enkelte daginstitution eller dagpleje. Børnemiljøet er dermed en bred betegnelse for de mange vigtige aspekter, det er væsentligt at have blik for, når de 0-6 årige børn i daginstitutioner og dagpleje skal have de bedst mulige betingelser for at trives, udvikle sig og lære.

Nye regler

For at arbejdet med læring og børnemiljø i højere grad ses i sammenhæng og for at mindske proceskrav, har regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance ændret reglerne om børnemiljø fra juni 2010. De nye regler betyder, at der ikke længere skal udarbejdes skriftlige børnemiljøvurderinger i de enkelte daginstitutioner. I stedet skal det nu fremgå af de pædagogiske læreplaner, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. De nye regler imødekommer daginstitutioners og kommuners ønske om bedre muligheder for lokalt at tilrettelæggelse arbejdet med bl.a. børnemiljøet. 

De nye regler frigør ressourcer i daginstitutioner og dagplejen, så det pædagogiske personale ikke skal bruge for mange kræfter på administrative krav. Det pædagogiske arbejde og arbejdet med børnemiljøet er tæt forbundet, og dagtilbuddene får nu i højere grad mulighed for at arbejde med de pædagogiske læreplaner og børnemiljøet i tæt sammenhæng.

Afhænger af børnenes udfordringer

Daginstitutioners og dagplejeres indsatser i forhold til børnemiljøet skal ses og forstås i tæt sammenhæng med målsætningerne i de pædagogiske læreplaner. De konkrete indsatser i børnemiljøet vil selvfølgelig afhænge af den eller de udfordringer, som personalet oplever, at børnene møder. Herigennem skabes der større mulighed for at tilrettelægge det pædagogiske arbejde ud fra den direkte sammenhæng, der er mellem børnemiljøet og arbejdet med børns læring.

Jeg tror også, at de nye regler skaber gode muligheder for, at ledelsen lokalt kan tilrettelægge det pædagogiske personales arbejde på en måde, så det hænger sammen med de pædagogiske udfordringer uden unødigt papirarbejde.

BMPige_boldCU.jpg
Benedikte Kiær
Fhv. Socialminister, Det Konservative Folkeparti

"De nye regler imødekommer daginstitutioners og kommuners ønske om bedre muligheder for lokalt at tilrettelæggelse arbejdet med bl.a. børnemiljøet. "

 

Vigtigt at børn har indflydelse

Det er fortsat børns eget syn på deres dagligdag, som er væsentligt. Børn i Danmark tilbringer hver dag mange timer i daginstitutioner eller dagpleje, og derfor er det også vigtigt, at børnene har indflydelse på deres hverdag, og at deres meninger om deres eget miljø bliver hørt og taget alvorligt.

For eksempel kan en daginstitution have som mål at hjælpe børnene til at koncentrere sig bedre. I den forbindelse kan pædagogerne spørge børnene om, hvad, de mener, er vigtigt, når de skal koncentrere og fordybe sig.  Er det noget med at lege i mindre grupper? Eller, at der laves et særligt tegnehjørne, hvor man ikke må lege voldsomme lege? En anden børnehave ønsker måske, at børnene skal have bedre muligheder for at bevæge sig og udfordre sig selv på legepladsen. Her kan det være relevant at spørge børnene, hvad der skal til for, at de synes, at det er sjovt at løbe eller klatre på legepladsen. Børneperspektivet sikrer, at børnenes holdninger og meninger indgår, hvis legepladsen for eksempel skal indrettes på en anden måde. 

Børnemiljø i pædagogisk praksis

Jeg glæder mig til at se, hvordan de nye muligheder for at sammentænke børnemiljø og det pædagogiske arbejdet bliver udmøntet i praksis, så børnemiljøet bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Jeg tror og håber, at forenklingen af reglerne vil resultere i, at der i den pædagogiske praksis vil blive arbejdet endnu mere kreativt og givtigt med relationen mellem børnemiljø og arbejdet med at fremme børns læring, og jeg vil rigtig gerne se og høre eksempler på, hvordan dagtilbuddene i praksis ser og forstår koblingen, så de gode eksempler kan inspirere andre dagtilbud til at arbejde med børnemiljøet på nye spændende måder.  

Få inspiration til arbejdet med trivsel og læring i jeres dagtilbud med DCUMs metodehåndbog, '40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud - metoder fra praksis'

Læs mere
Benedikte Kiær
Fhv. Socialminister, Det Konservative Folkeparti

"Det er fortsat børns eget syn på deres dagligdag, som er væsentligt."