Spring til indhold

Årets Dagtilbud 2020-2021

DCUM #3 Jammerbugt low (26 of 56).jpg (1)

Tre nominerede til Årets Dagtilbud 2020-2021 er fundet

Vi har modtaget 153 indstillinger, som er blevet gennemgået og vurderet hen over vinteren, og et fagudvalg har udvalgt tre dagtilbud, der hver især kan inspirere andre dagtilbud med deres pædagogiske arbejde. Fagudvalget skal nu besøge de tre nominerede dagtilbud og derefter afgøre, hvem af de tre der skal løbe med titlen som Årets Dagtilbud 2020-21 og de 20.000 kroner, som følger med.

Et stærkt børneperspektiv, en stærk evalueringskultur og tydelige pædagogiske intentioner er nøgleord for de tre nominerede til Årets Dagtilbud 2020-21. En integreret institution i Roskilde, en vuggestue i Odense og en integreret institution i Hedensted er udvalgt fra et bredt felt af indstillinger.

De tre nominerede er... 

Børnehuset Troldhøj, Roskilde

… for deres arbejde med at skabe udviklende læringsmiljøer for børnene. Gennem en stærk evalueringspraksis med daglige evalueringer, et stærkt børneperspektiv og en systematisk feedbackkultur har Børnehuset Troldhøj opbygget en faglig stærk og sammentømret personalegruppe, hvor de voksne er gode rollemodeller. De tager fat i emner som ’farlig leg’ og ’slåskultur’, hvor børn motiveres til at være modige i trygge omgivelser. Via leg og bevægelse får børnene udfordret deres grænser, og med et fysisk og kropsligt udgangspunkt bidrager Børnehuset Troldhøj med et nyt perspektiv på skoleparathed hos de største børn.

Børnehuset Troldhøj er en integreret institution med ialt 98 børn.

 

Solkernen, Odense

… for at skabe udviklende læringsmiljøer i børnehøjde for alle børn. Læringsmiljøer, som tager udgangspunkt i børnenes verden og læring. Solkernen viser en faglig stærk tilgang og et målrettet arbejde med legebaseret læring i et helhedsperspektiv. Tydelig refleksion over egen praksis, bl.a. ved hjælp af videoobservationer og systematisk feedbackkultur, vidner om en stærk evalueringskultur. Dertil kommer Solkernens fokus på at etablere et udviklende og inddragende forældresamarbejde, der gør forældrene til ambassadører og bygger bro mellem dagtilbud og forældre.

Solkernen er en vuggestue med 55 børn.

 

 

BMbarn_peger-op kopi.jpg
BMBørn_voksen_tumler.jpg

 

 

Lille Dalby, Hedensted

…for deres arbejde med at afprøve og udvikle demokratiske processer for børn. Lille Dalby lytter til børnenes stemme og inddrager deres perspektiver ved at bruge lytningens pædagogik på faste børnemøder. Det vidner om et trygt og inkluderende børnemiljø, hvor der er fokus på at give alle børn en stemme og en plads i børnefællesskabet. Dertil kommer Lille Dalbys fokus på at skabe og udvikle en systematisk evalueringskultur f.eks gennem deres arbejde med børneanalyser, systematiske refleksionsrum og videndeling.

Lille Dalby er en integreret institution med 94 børn 

 

 

 

 

Kåring af den endelige vinder

Den endelige vinder af Årets Dagtilbud 2020-21 kåres den 30. august 2021, hvor Børne- og Undervisningsministeren overrækker prisen til det vindende dagtilbud.    

 

Hvad er Årets Dagtilbud?

Med Årets Dagtilbud ønsker Børne- og Undervisningsministeriet, BUPL, FOA og KL at fejre og anerkende det pædagogiske personales store og vigtige arbejde. Hver dag gør det pædagogiske personale over hele landet en stor og vigtig indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres liv på længere sigt.

Årets Dagtilbud uddeles årligt af Børne- og Undervisningsministeriet sammen med FOA, BUPL og KL. Årets Dagtilbud tildeles en daginstitution eller en dagpleje i Danmark, der udfører et solidt pædagogisk arbejde af høj kvalitet, hvor de pædagogiske vurderinger og den pædagogiske intention træder tydeligt frem i den daglige praksis og i udviklingen af børne- og læringsmiljøet. Den daglige praksis skal samtidig være funderet i den styrkede pædagogiske læreplan herunder det pædagogiske grundlag.

Dagtilbuddene bliver vurderet af et fagudvalg på baggrund af skriftlige indstillinger. Fagudvalget består af repræsentanter fra FOA, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF),  og Danske Professionshøjskoler samt dagtilbudsområdets praksisfelt.

 

 

 

Fagudvalget består af repræsentanter fra

 

 • FOA
 • BUPL
 • Kommunernes Landsforening (KL)
 • Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)
 • Danske Professionshøjskoler

 

...samt dagtilbudsområdets praksisfelt. 

Hvem kan blive Årets Dagtilbud?

Alle daginstitutioner og dagplejere/dagplejegrupper, der arbejder med 0-6-årige børn, kan indstilles til Årets Dagtilbud. Et dagtilbud indstilles på matrikelniveau, da fagudvalget skal have et konkret sted at besøge, hvis dagtilbuddet nomineres til prisen. Indstilles en større enhed skal det dokumenteres, at kvaliteten i det pædagogiske arbejde er ensartet i hele enheden, og der skal udpeges en matrikel som repræsentant for enheden.  Det indstillede dagtilbud skal have en overenskomst.

 

Hvem kan indstille en daginstitution eller dagpleje til Årets Dagtilbud?

Alle kan indstille en daginstitution eller dagpleje til Årets Dagtilbud. Det kan f.eks. være forældre og bestyrelser, medarbejdere og ledere, konsulenter og forskere. Flere indstillinger af samme dagtilbud øger ikke chancen for, at dagtilbuddet vinder.

 

Hvordan indstiller jeg en daginstitution eller dagpleje til Årets Dagtilbud?

Du indstiller en daginstitution eller dagpleje ved at udfylde og sende formularen nederst på siden. I indstillingen beskriver og uddyber du dagtilbuddets pædagogiske arbejde gennem konkrete hverdagseksempler og beskrivelse af udvalgte områder, som kendetegner det dagtilbud, du indstiller, og hvad andre dagtilbud kan blive inspireret af. Derudover skal du beskrive, hvilken betydning det pædagogiske arbejde har for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Du udvælger selv de hverdagseksempler og områder, som bedst beskriver dagtilbuddets pædagogiske arbejde. Der kan ikke vedlægges bilag til indstillingen.

 

Hvad bliver der lagt vægt på?

Fagudvalget vurderer indstillingerne ud fra fastlagte vurderingskriterier og tager på baggrund heraf stilling til, hvem der bliver tildelt prisen som Årets Dagtilbud 2020-2021. For at fagudvalget kan vurdere indstillingerne er det vigtigt, at daginstitutionens/dagplejens pædagogiske intention og praksis beskrives, og at indstillingerne indeholder konkrete hverdagseksempler herpå.

I vurderingen lægges desuden vægt på, at beskrivelsen af dagtilbuddets daglige praksis er funderet i den styrkede pædagogiske læreplan herunder det pædagogiske grundlag

Du kan læse mere om den styrkede pædagogiske læreplan herunder det pædagogiske grundlag på EMU Dagtilbud portalen.

I forbindelse med vurderingen kan dagtilbuddet blive kontaktet med henblik på at få uddybet ansøgningen eller indhente anden information om dagtilbuddet.

 

Vurderingskriterier ved kåring af Årets Dagtilbud

 

 • den styrkede læreplan – herunder det pædagogiske grundlag – træder tydeligt frem i den daglige praksis og udviklingen af børne- og læringsmiljøet

 • denne praksis er forankret i hele personalegruppen

 • der er en fælles evalueringskultur  

 • den faglige dømmekraft og den pædagogiske intention træder tydeligt frem

 • det har en tydelig betydning for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse

 • det har potentiale til, at andre dagtilbud kan blive inspireret til udvikling af deres praksis

Læs mere om Årets Dagtilbud

læs mere

Læs mere om den styrkede pædagogiske læreplan herunder det pædagogiske grundlag 

Læs mere

Se nominerede og vinder af Årets Dagtilbud 2019

læs mere

Indstillingsperioden til Årets dagtilbud 2020-21 er udløbet.