Spring til indhold

Årets Dagtilbud 2020-2021

DCUM #3 Jammerbugt low (26 of 56).jpg (1)

Hvad er Årets Dagtilbud?

Med Årets Dagtilbud ønsker Børne- og Undervisningsministeriet, BUPL, FOA og KL at fejre og anerkende det pædagogiske personales store og vigtige arbejde. Hver dag gør det pædagogiske personale over hele landet en stor og vigtig indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres liv på længere sigt.

Årets Dagtilbud uddeles årligt af Børne- og Undervisningsministeriet sammen med FOA, BUPL og KL. Årets Dagtilbud tildeles en daginstitution eller en dagpleje i Danmark, der udfører et solidt pædagogisk arbejde af høj kvalitet, hvor de pædagogiske vurderinger og den pædagogiske intention træder tydeligt frem i den daglige praksis og i udviklingen af børne- og læringsmiljøet. Den daglige praksis skal samtidig være funderet i den styrkede pædagogiske læreplan herunder det pædagogiske grundlag.

Dagtilbuddene bliver vurderet af et fagudvalg på baggrund af skriftlige indstillinger. Fagudvalget består af repræsentanter fra FOA, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF),  og Danske Professionshøjskoler samt dagtilbudsområdets praksisfelt.

Hvem kan blive Årets Dagtilbud?

Alle daginstitutioner og dagplejere/dagplejegrupper, der arbejder med 0-6-årige børn, kan indstilles til Årets Dagtilbud. Et dagtilbud indstilles på matrikelniveau, da fagudvalget skal have et konkret sted at besøge, hvis dagtilbuddet nomineres til prisen. Indstilles en større enhed skal det dokumenteres, at kvaliteten i det pædagogiske arbejde er ensartet i hele enheden, og der skal udpeges en matrikel som repræsentant for enheden.  Det indstillede dagtilbud skal have en overenskomst.

 

Hvem kan indstille en daginstitution eller dagpleje til Årets Dagtilbud?

Alle kan indstille en daginstitution eller dagpleje til Årets Dagtilbud. Det kan f.eks. være forældre og bestyrelser, medarbejdere og ledere, konsulenter og forskere. Flere indstillinger af samme dagtilbud øger ikke chancen for, at dagtilbuddet vinder.

Fagudvalget består af repræsentanter fra

 

 • FOA
 • BUPL
 • Kommunernes Landsforening (KL)
 • Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)
 • Danske Professionshøjskoler

 

...samt dagtilbudsområdets praksisfelt. 

 

Hvordan indstiller jeg en daginstitution eller dagpleje til Årets Dagtilbud?

Du indstiller en daginstitution eller dagpleje ved at udfylde og sende formularen nederst på siden. I indstillingen beskriver og uddyber du dagtilbuddets pædagogiske arbejde gennem konkrete hverdagseksempler og beskrivelse af udvalgte områder, som kendetegner det dagtilbud, du indstiller, og hvad andre dagtilbud kan blive inspireret af. Derudover skal du beskrive, hvilken betydning det pædagogiske arbejde har for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Du udvælger selv de hverdagseksempler og områder, som bedst beskriver dagtilbuddets pædagogiske arbejde. Der kan ikke vedlægges bilag til indstillingen.

 

Hvad bliver der lagt vægt på?

Fagudvalget vurderer indstillingerne ud fra fastlagte vurderingskriterier og tager på baggrund heraf stilling til, hvem der bliver tildelt prisen som Årets Dagtilbud 2020-2021. For at fagudvalget kan vurdere indstillingerne er det vigtigt, at daginstitutionens/dagplejens pædagogiske intention og praksis beskrives, og at indstillingerne indeholder konkrete hverdagseksempler herpå.

I vurderingen lægges desuden vægt på, at beskrivelsen af dagtilbuddets daglige praksis er funderet i den styrkede pædagogiske læreplan herunder det pædagogiske grundlag

Du kan læse mere om den styrkede pædagogiske læreplan herunder det pædagogiske grundlag på EMU Dagtilbud portalen.

I forbindelse med vurderingen kan dagtilbuddet blive kontaktet med henblik på at få uddybet ansøgningen eller indhente anden information om dagtilbuddet.

 

Vurderingskriterier ved kåring af Årets Dagtilbud

 

 • den styrkede læreplan – herunder det pædagogiske grundlag – træder tydeligt frem i den daglige praksis og udviklingen af børne- og læringsmiljøet

 • denne praksis er forankret i hele personalegruppen

 • der er en fælles evalueringskultur  

 • den faglige dømmekraft og den pædagogiske intention træder tydeligt frem

 • det har en tydelig betydning for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse

 • det har potentiale til, at andre dagtilbud kan blive inspireret til udvikling af deres praksis

Læs mere om den styrkede pædagogiske læreplan herunder det pædagogiske grundlag 

Læs mere

Se nominerede og vinder af Årets Dagtilbud 2019

læs mere

Indstillingsperioden til Årets dagtilbud 2020-21 er udløbet.