Spring til indhold

/ Opdateret

Årets Dagtilbud 2019

BM2piger_butik.jpg

Hvad er Årets Dagtilbud?

Hver dag gør det pædagogiske personale over hele landet et stort og vigtigt arbejde for at skabe gode rammer for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er et arbejde, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres liv på længere sigt.

Årets Dagtilbud er en pris, der uddeles årligt af Børne- og Socialministeriet og med FOA, BUPL og KL som medstiftere. Prisen er på 20.000 kr. og tildeles en daginstitution eller en dagpleje i Danmark, der udfører et solidt pædagogisk arbejde af høj kvalitet, og hvor de pædagogiske vurderinger og den pædagogiske intention træder tydeligt frem i den daglige praksis. 

Dagtilbuddene vurderes af et fagudvalg på baggrund af skriftlige indstillinger. Fagudvalget består af repræsentanter fra FOA, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Forældrenes Landsforening (FOLA) og Danske Professionshøjskoler samt dagtilbudsområdets praksisfelt.

 

Hvem kan få prisen?

Alle daginstitutioner og dagplejere/dagplejegrupper, der arbejder med 0-6-årige børn, kan indstilles til prisen. Det er et krav, at dagtilbuddet har en adresse/matrikel, som fagudvalget kan besøge i forbindelse med udpegningen. Indstiller du en større enhed, f.eks en hel dagplejegruppe, lægges der vægt på, at kvaliteten i det pædagogiske arbejde er ensartet i hele enheden, og du skal samtidig angive en adresse/matrikel som repræsentant for enheden. Det er en betingelse, at det indstillede dagtilbud har en overenskomst.

Hvem kan indstille ?

Alle kan indstille en daginstitution eller dagpleje til prisen. Det kan f.eks. være forældre og bestyrelser, ledere og medarbejdere, konsulenter og forskere. Det er muligt at indstille som enkeltperson eller som gruppe. Antallet af indstillinger til samme dagtilbud øger ikke chancen for, at dagtilbuddet vinder.  

Hvad bliver der lagt vægt på?

Fagudvalget vurderer indstillingerne ud fra fastlagte vurderingskriterier og tager på baggrund af dette stilling til, hvem der tildeles prisen som Årets Dagtilbud 2019. For at fagudvalget kan vurdere indstillingerne er det vigtigt, at daginstitutionens/dagplejens pædagogiske intention og praksis beskrives, og at indstillingerne indeholder konkrete hverdagseksempler. I vurderingen lægger fagudvalget vægt på, at beskrivelsen af dagtilbuddets daglige praksis er solidt funderet i den styrkede pædagogiske læreplan og gennemsyret af det pædagogiske grundlag. Du kan læse mere om den styrkede pædagogiske læreplan her.

I forbindelse med vurderingen kan dagtilbuddet blive kontaktet med henblik på at få uddybet indstillingen og anden information om dagtilbuddet.

 

Prisen som Årets Dagtilbud gives til ...

 

... en daginstitution eller en dagpleje i Danmark, der udfører et solidt pædagogisk arbejde af høj kvalitet, og hvor de pædagogiske vurderinger og den pædagogiske intention træder tydeligt frem i den daglige praksis. Den daglige praksis skal samtidig være solidt funderet i den styrkede pædagogiske læreplan og være gennemsyret af det pædagogiske grundlag.

 

Nominerede til Årets Dagtilbud 2019

læs mere

Få mere at vide mere om prisen som Årets Dagtilbud

læs mere

Sådan indstiller du en daginstitution eller dagpleje til prisen

Du kan indstille en daginstitution eller en dagpleje til prisen ved at udfylde og indsende formularen nederst på siden. Indstillingsperioden til Årets Dagtilbud 2019 starter 1.april og slutter 2.juni 2019.

I indstillingen skal du beskrive og uddybe dagtilbuddets pædagogiske arbejde gennem konkrete hverdagseksempler og beskrivelse af udvalgte områder, som kendetegner det enkelte dagtilbud. Derudover skal du give dit bud på, hvilken betydning det pædagogiske arbejde har for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Du vælger frit de hverdagseksempler og områder, som du mener beskriver dagtilbuddets pædagogiske arbejde bedst. Eksemplerne og områderne skal dog være funderet i den styrkede pædagogiske læreplan og være gennemsyret af det pædagogiske grundlag, som bl.a. indeholder elementer som leg, dannelse og børnefællesskaber.

Til indstillingen kan du vedhæfte op til to filer, f.eks. billeder, video eller et skriftligt dokument. Indstillingen skal dog kunne stå alene, da det kun i mindre omfang vil være muligt for fagudvalget at gennemgå eventuelle bilag.

I indstillingsskemaet er der spørgsmål, der understøtter beskrivelsen af dagtilbuddets pædagogiske praksis. Der er fem spørgsmål i alt. Det vil kvalificere indstillingen, at en pædagogisk leder/medarbejder fra dagtilbuddet bidrager til at besvare de to sidste spørgsmål.

 

Indstillingsperioden er slut      

Indstillingsperioden til Årets Dagtilbud 2019 udløb søndag den 2. juni. Mere end 100 dagtilbud og dagplejer fra hele landet er blevet indstillet. Tak for de mange indstillinger –! Vi glæder os til at nærlæse alle de gode historier fra daginstitutioner og dagplejere over hele landet.

 

Nærvær og tryghed hitter

Vi kan allerede nu se, at rigtig mange indstillinger handler om nærværende personale der favner både børn og forældre, om pædagoger som er gode til at se det enkelte barns behov, og dagtilbud der generelt er gode til at skabe ro, nærvær, rummelighed og tryghed. Det er meget opløftende læsning, og vi er glade for, at I vil dele jeres historier med os. Nu går bedømmelsesprocessen i gang, og til efteråret forventer vi at kunne kåre vinderen af Årets Dagtilbud 2019.