Spring til indhold

Dansk Center for Undervisningsmiljø

Aktuelt

Nyt projekt

DCUM finale LOW-37.jpg

Børn og voksne skal være sammen om det gode børnemiljø i dagtilbud

Hvad er DCUM?

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud.

DCUM har fokus på den generelle, nationale status for undervisningsmiljø og børnemiljø.

Centeret producerer, bearbejder og formidler forskning og undersøgelsesresultater, så relevant viden bliver til indsatser der styrker børn, elever og studerendes trivsel, børne- og undervisningsmiljø. 

Det kalder vi VIDEN TIL PRAKSIS.

Mere om DCUM DCUMs medarbejdere

SKOLETRIVSEL FOR ALLE ! Et værktøj til alle som ønsker at arbejde strategisk med skolens trivselsindsatser

Gennem fire trin med videoer og øvelser guides skolens ledelse og trivsels-team gennem en proces, som styrker jeres strategiske arbejde med trivsel

læs mere
SMSkatere.jpg