Vejledninger

Nuværende størrelse: 100%

Print Send til en ven Del på Facebook

DCUM-vejledninger giver gode råd og anbefalinger til arbejdet med et godt undervisningsmiljø. Vejledningerne er funderet på konkret lovgivning samt på DCUM’s viden om – og erfaring med forhold vedrørende undervisningsmiljø.

Er en DCUM-vejledning bindende?
DCUM-vejledningerne er ikke bindende. Vejledningerne beskriver – og bygger på – love og bekendtgørelser, der er bindende.

Hvem henvender en DCUM-vejledning sig til?
Undervisningsmiljøvejledningerne henvender sig til uddannelsesstedernes undervisningsmiljøansvarlige, undervisningsmiljørepræsentanter, elever og studerende samt andre, der har interesse i undervisningsmiljø.

DCUM-vejledninger

1. Generelt om undervisningsmiljø
U. 1. 1 Undervisningsmiljøvurdering

U. 1. 2 Undervisningsmiljørepræsentanter

3. Trivsel
U. 3. 1 Mobning

U. 3. 2 Trivsel

5. Indeklima
U. 5. 1 Lyd

U. 5. 2 Lys

U. 5. 3 Temperatur

U. 5. 4 Ventilation

6. Bygninger og lokaler
U. 6 .1 Tilgængelighed

U. 6. 2 Toiletter

U. 6. 3. Møbler og indretning

7. Udemiljø
U. 7. 1 Udendørs opholdsarealer

U. 7. 2 Legepladser

8. Sikkerhed
U. 8. 1 Arbejdsmiljølovens udvidede område i relation til elever og studerende