Spring til indhold

Tilsyn med undervisningsmiljøet

20070425-027.jpg

Ifølge undervisningsmiljøloven har alle elever og studerende ret til et godt undervisningsmiljø, der foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Kontakt tilsynet nederst på siden, eller læs mere om hvad, hvordan og hvem vi fører tilsyn med i menuen til venstre.

Tilsynets rolle
Som tilsynsmyndighed vil DCUM således arbejde for at sikre et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø for alle elever og studerende, som er omfattet af undervisningsmiljøloven. 

DCUM og tilsynet
DCUM ønsker både, at tilsynet får en udviklende effekt på praksis, og samtidigpåvirker den politiske dagsorden til gavn for elever og studerendes undervisningsmiljø. Tilsynet skal fokusere på tendenser indenfor undervisningsmiljøet i Danmark, samt være med til at formidle viden om, til og for praksis. DCUM ønsker kontinuerligt at blive klogere på hvad der kendetegner et godt undervisningsmiljø, samt hvordan det udvikles og opretholdes.

Inddragelse
DCUM anser inddragelse af elever og studerende i skolens arbejde med undervisningsmiljøet som en forudsætning for at skabe et godt undervisningsmiljø. Tilsynet bestræber sig derfor på, at elevernes og de studerendes stemme bliver hørt i alle tilsynssager. Herved understøttes således også FN’s børnekonvention, artikel 3, 6 og 12, som fremhæver menneskets ret til ytringsfrihed samt barnets tarv, herunder retten til at blive hørt og ret til liv.

DCUM lægger vægt på, at tilsynet kendetegnes ved tydelighed, tillid, samarbejde og gennemsigtighed.

Kontakt DCUM og tilsynet hvis du har spørgsmål.