Spring til indhold

Mission, vision og strategi

20070425-027.jpg

Tilhørsforhold

DCUM er en statslig institution inden for den offentlige forvaltning.

DCUM hører under Undervisningsministeriet. Ministeren fastsætter centrets vedtægt og beskikker formanden for bestyrelsen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Centret udfører sin virksomhed uafhængigt af ministeren, men centrets bestyrelse er ansvarlig overfor ministeren med hensyn til centrets drift, herunder den økonomiske forvaltning.

Mission

DCUM skal medvirke til at understøtte og udvikle et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud

Vision

DCUM vil være den mest kendte og bedst kvalificerede aktør på både undervisningsmijøområdet og børnemiljøområdet

Brug for gode råd og vejledning? DCUM kan hjælpe netop din institution med at udvikle og sikre et godt børne- og undervisningsmiljø

læs mere

DCUM har tre strategiske mål

  • Høj synlighed
  • Handlingsorienteret viden
  • Styrkende samarbejder

  

Læs DCUMs strategi 'på vej mod 2020'

hent