Spring til indhold

Job hos DCUM

STglaslokale kopi.jpg

Her kan du se aktuelle job-opslag fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. DCUM har adresse i Randers.


 

Juridisk konsulent (barselsvikariat)

Vil du arbejde med at sikre retten til et mobbefrit undervisningsmiljø i grundskoler og på ungdomsuddannelser? Er du stærk i forvaltningsret og formår du at omsætte din viden til praksis? Så er du måske den barselsvikar, vi leder efter.  

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) søger pr. 1.januar 2019 en barselsvikar, der kan være med til at behandle klager over håndtering af mobning i Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Som barselsvikar vil dine opgaver primært handle om sagsbehandling og opfølgning på de sager, klageinstansen har, men du skal også deltage i den fortsatte udvikling af vores sagsgange og den praksis, som skal gælde for området. Endelig vil du kunne få opgaver med aktuelle problematikker fra hele organisationen afhængig af din viden og interesser, f.eks. om kontraktforhold, samtykker og om persondata.

Dine styrker og kompetencer

 • Du er uddannet jurist og er stærk inden for forvaltningsretten
 • Du har interesse for DCUMs pædagogiske arbejde, herunder særligt om mobning
 • Du er meget struktureret og kan overskue flere sager på samme tid
 • Du er stærk både skriftligt og mundtligt, og du kan skrive dine egne afgørelser
 • Du er initiativrig og arbejder selvstændigt med sparring fra kollegaer
 • Du vægter et åbent, konstruktivt og anerkendende samarbejde
 • Du er alsidig, og kan begå dig i forskellige retsområder

Vi tilbyder

 • Et job i et ambitiøst miljø, hvor vi vægter kvalitet og faglig udvikling gennem konstruktiv og anerkendende kollegial sparring
 • En hverdag med et nyt og spændende retsområde, som du er med til at præge
 • En uformel arbejdsplads med plads til et godt grin
 • En tidsbegrænset stilling med 32 t/uge i gennemsnit frem til 1. april 2020. Aflønning og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til Finansministeriets aftale med den relevante faglige organisation 

Om DCUM

DCUM er et uafhængigt statsligt videnscenter, der hører under Undervisningsministeriet. DCUM skal medvirke til at sikre og udvikle et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. DCUM har siden august 2017 huset Den Nationale Klageinstans mod Mobning og tilsyn med overholdelse af undervisningsmiljøloven. Læs mere på  www.dcum.dk

Nærmere oplysninger og ansøgning

Du ansættes i henhold til aftale mellem Finansministeriet og din faglige organisation. Har du yderligere spørgsmål til jobbet, kan du kontakte juridisk specialkonsulent Heidi Johannesen på johannesen@dcum.dk, tlf 72 26 54 18 eller direktør Jannie Moon Lindskov på lindskov@dcum.dk

Din ansøgning skal sendes til ansoegning@dcum.dk. senest den 16. november. I emnefeltet skriver du ”Barselsvikar Klageinstans”. Samtaler forventes afholdt den 23. november. Tiltrædelse 1. januar 2019.

 


 

Helene2.png
Helene Borgholm
Udviklingskonsulent, DCUM

"En fantastisk arbejdsplads med gode kollegaer, spændende opgaver og chancen for at være med til at gøre en forskel for børn og unges læringsmiljø  "

 

 


 

 Kommunikationspraktikant

Interesserer du dig for at formidle akademisk viden på en kreativ og fængslende måde? Synes du, at det kunne være spændende at lave alsidig kommunikation om børne- og uddannelsesområdet? Har du lyst til at komme væk fra bøgerne og sætte din faglighed på prøve i den virkelige verden?

Så er det dig, DCUM mangler som kommunikationspraktikani foråret 2019. Dine arbejdsopgaver vil variere fra dag til dag med udgangspunkt i centerets aktuelle opgaver kombineret med dine personlige interesser og faglige kompetencer. Din primære opgave bliver at formidle DCUMs kerneområde, børne-og undervisningsmiljø, til forskellige målgrupper. Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores kommunikationskonsulentsamtidig med at du kommer til at indgå i et tværfagligt miljø for aløse de forskellige opgaver og udfordringer, som er en del af centerets dagligdag.

Om dig

 • Du er i gang med din kandidat på en relevant kommunikationsuddannels(virksomhedskommunikation, retorik, dansk, medievidenskab, cand.public, eller lign.)
 • Du er god til at skrive tekster, der fanger din modtager, og du har en forståelse for at tilpasse dit sprog, så din formidling rammer DCUMs forskellige målgrupper
 • Du trives med mange forskellige typer af opgaver, både rutineopgaver og specifikke projekter
 • Du har mod på selv at tage initiativ og tænke i alternative formidlingsbaner
 • Du arbejder lige så godt på egen hånd, som du samarbejder med andre
 • Du har gerne erfaring med at arbejde i CMS-systemer, herunder Umbraco, og erfaring med Adobes værktøjer, særligt InDesign

Om DCUM

DCUM er et uafhængigt statsligt videnscenter, der hører under Undervisningsministeriet. DCUM skal medvirke til at sikre og udvikle et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. Centeret producerer, bearbejder og formidler forskning og undersøgelsesresultater, så relevant viden fører til handling og udvikling, der styrker børns, elevers og studerendes trivsel og læring.Vores medarbejderstab er tværfaglig, hvor alle bidrager med hver deres faglighed i centrets fælles opgaveløsning. Hos DCUM er der højt humør i hverdagene og altid plads til faglig sparring. Du kan læse mere om os på www.dcum.dk

Yderligere oplysninger

Som udgangspunkt er praktikken med opstart per 1. februar til juni, og med en arbejdstid på 37 timer pr. uge. Dog vil der være mulighed for individuelle aftaler, så det passer ind i de studiemæssige krav. Arbejdet foregår på vores nye kontor i Randers Centrum tæt på Banegården. Der er mulighed for hjemmearbejdsdag fredage samt fuld forståelse for deltagelse i studierelevante aktiviteter under praktikken.

Hør mere om stillingen hos Kommunikationskonsulent Christian Rudbeck på tlf. 72265404.

Ansøgning


Send en kort ansøgning med dit CV i én pdf-fil til ansoegning@dcum.dk senest den 16. november 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 48.

Husk at mærke din ansøgning ’Praktik_Forår2019’.

 


 

Praktik hos Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

Har du interesse i at gennemføre undersøgelser på børne- og uddannelsesområdet og en lyst til at omsætte viden til praksis?

Så er det måske dig, der skal være Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM’s praktikant i foråret 2019. I din praktik hos DCUM vil du indgå som en aktiv medspiller i vores undersøgelser og udvikling af materialer inden for vores kerneområde, børne-og undervisningsmiljø.  Du vil få mulighed for at sætte dine akademiske kompetencer i spil og prøve kræfter med dit studium og få egne ansvarsområder. Derudover vil du få en praktik, hvor der tages højde for dit studiets krav til en praktik samt dine egne interesseområder.

Din profil

 • Du har erfaring med eller interesse for at arbejde med børne- og/eller undervisningsmiljø
 • Du er indskrevet på en samfundsvidenskabelig eller humanistisk kandidatuddannelse og har mulighed for indgå i praktik som del af din uddannelse i foråret 2019
 • Du har kendskab til og gerne erfaring med både kvalitative og kvantitative analyser og undersøgelser
 • Du har en skarp pen og har øje for målrettet formidling
 • Du kan arbejde selvstændigt, men ser en stor værdi i at samarbejde
 • Du kan lide en arbejdsplads med varierende opgaver og har lyst til at bidrage med din faglighed
 • Du er udviklingsorienteret og vægter faglig sparring og feedback

Om DCUM

DCUM er et uafhængigt statsligt videnscenter, der hører under Undervisningsministeriet. DCUM skal medvirke til at sikre og udvikle et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. Centeret producerer, bearbejder og formidler forskning og undersøgelsesresultater, så relevant viden fører til handling og udvikling, der styrker børns, elevers og studerendes trivsel og læring. Vores medarbejderstab er tværfaglig, hvor alle bidrager med hver deres faglighed i centrets fælles opgaveløsning. Hos DCUM er der højt humør i hverdagene og altid plads til faglig sparring.

Du kan læse mere om os på www.dcum.dk

Yderligere oplysninger


Som udgangspunkt er praktikken med opstart per 1. februar til juni, og med en arbejdstid på 37 timer pr. uge. Dog vil der være mulighed for individuelle aftaler, så det passer ind i de studiemæssige krav. Arbejdet foregår på vores nye kontor i Randers Centrum tæt på Banegården. Der er mulighed for hjemmearbejdsdag fredage samt fuld forståelse for deltagelse i studierelevante aktiviteter under praktikken.

Hør mere om stillingen hos Analysekonsulent Astrid Fyrstenborg Christensen på tlf. 72265415 eller fagansvarlig konsulent Rune Vinter Pedersen på tlf. 72265406.

Ansøgning

Send en kort ansøgning med dit CV i én pdf-fil til ansoegning@dcum.dk senest den 16. november 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 48. Husk at mærke din ansøgning ’Praktik_Forår2019’.