Spring til indhold

Job hos DCUM

STPige_orange.jpg

Her kan du se aktuelle job-opslag fra DCUM. Centeret har adresse i Randers.


 

Erfaren jurist søges

Er du optaget af børn og unges rettigheder? Har du relevant erhvervserfaring? Og har du mod på at løbe en ny klageinstans mod mobning i gang hos DCUM? Så har vi jobbet til dig.

DCUM er ved at forberede og etablere en klageinstans mod mobning for elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Klageinstansen skal være funktionsklar pr. 1.8.2017. Som jurist i klageinstansen skal du i samarbejde med ledelse, fagkonsulenter og kommunikation være med til at udarbejde konkrete modeller for operationaliseringen af klageinstansen, herunder en tilsynsfunktion. Du skal bidrage til udarbejdelse af vejledninger og tilsynsmanual, beskrivelser af sagsgange og på sigt være tovholder på drift, og udvikling af klageinstansen. Du skal bringe din juridiske viden og erfaring i spil i dette arbejde og være med til at sikre en rød tråd mellem denne nyoprettede enhed og centerets eksisterende rådgivningsopgaver.

 Du vil som medarbejder hos DCUM blive del af et nationalt videnscenter, der rådgiver dagtilbud og uddannelsesinstitutioner i spørgsmål omhandlende børnemiljø og undervisningsmiljø. Centret udvikler vejledninger og værktøjer til praksis, faciliterer netværk, holder oplæg og konferencer, laver undersøgelser, rapporter etc.

Med baggrund i centerets mangeårige arbejde med børns, elevers og studerendes trivsel, herunder forebyggelse og bekæmpelse af (digital) mobning, besidder DCUM i dag essentiel viden om mobning. Du vil som juridisk medarbejder komme til at arbejde tæt sammen med centrets øvrige vidensmedarbejdere og derved skabe synergi og sammenhæng mellem centrets eksisterende rolle og den nye myndighedsrolle.

 Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne vil være centreret omkring klageinstansen, herunder drift, udvikling og ledelsessparring. I driften forventes klassisk sagsbehandling og brugerkontakt via mail og telefon. Udover opgaverne i klageinstansen vil der forekomme andre juridiske opgaver som f.eks. høringssvar, øvrige DCUM vejledninger og kontrakter med eksterne parter. Du vil skulle arbejde tæt sammen med andre jurister og øvrige faggrupper på DCUM.

Dine styrker og kompetencer

 • du er uddannet cand.jur. eller har anden relevant uddannelse
 • du har juridisk indblik , interesse i og erfaring med børnerettigheder
 • du har minimum 2 års relevant erhvervserfaring
 • du har interesse i og flair for at arbejde i et uddannelsespolitisk miljø
 • du har gode analytiske evner
 • du er en dygtig formidler, skriftligt og mundtligt, som formår at tale ind i en pædagogisk og politisk kontekst
 • du er grundig i dit arbejde og kan overholde deadlines i et travlt arbejdsmiljø
 • du sætter pris på et tværfagligt arbejdsmiljø

 Vi tilbyder

 • et udfordrende job i et ambitiøst miljø, med et højt fagligt niveau. Så vidt muligt lægges der op til at du vil kunne være med til at præge dine egne arbejdsopgaver
 • en uformel arbejdsplads med plads til et godt grin
 • 37 t/uge i gennemsnit samt aflønning og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til Finansministeriets aftale med den relevante faglige organisation

Om DCUM

DCUM er et uafhængigt statsligt videnscenter, der hører under Undervisningsministeriet. DCUM skal medvirke til at sikre og udvikle et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. Centeret understøtter en brugerinddragende og helhedsorienteret indsats. Læs mere på www.dcum.dk

Yderligere oplysninger og ansøgning

Tiltrædelse snarest mulig.

Stillingen oprettes på forventet bevilling med afsæt i det fremsatte lovforslag (L 123) til ændring af Lov om Elevers og Studerendes Undervisningsmiljø (også kaldet Undervisningsmiljøloven) og Folkeskoleloven Lovændringen forventes at træde i kraft 1.8.2017.

Du ansættes i henhold til aftale mellem Finansministeriet og din faglige organisation. Har du yderligere spørgsmål til jobbet, kan du kontakte centerleder Jannie Moon Lindskov på lindskov@dcum.dk, tlf. 722 654 05 eller chefkonsulent Rasmus Challi på challi@dcum.dk, tlf. 722 654 08. Din ansøgning skal sendes til ansoegning@dcum.dk. senest 13.3.2017 kl. 09.00. I emnefeltet skriver du ’Jurist’.

 


 

Helene2.png
Helene Borgholm
Udviklingskonsulent, DCUM

"En fantastisk arbejdsplads med gode kollegaer, spændende opgaver og chancen for at være med til at gøre en forskel for børn og unges læringsmiljø"

 


 

Pædagogisk konsulent

Har du viden om trivsel og mobning blandt børn og unge? Og er du interesseret i at skabe gode undervisningsmiljøer og reducere mobning blandt elever i grundskoler og på ungdomsuddannelser? Så er du måske DCUMs nye konsulent?

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM søger en erfaren konsulent, der formår at bringe sin pædagogiske viden i spil i konkrete sager om mobning, samt i ekstern rådgivning og i udviklingsprojekter om trivsel og undervisningsmiljø i grundskoler og på ungdomsuddannelser.

 

Dine opgaver

Som konsulent hos DCUM vil dine opgaver være mangeartede og bl.a. bestå i at rådgive uddannelsesinstitutioner om forebyggelse og håndtering af mobning, herunder sparring ved udarbejdelsen af værdiregelsæt, antimobbestrategier, handleplaner, undervisningsmiljøvurderinger, trivselsmålinger etc.

Du skal endvidere være det pædagogiske ben ind i et tværfagligt samarbejde omkring udvikling og kvalificering af sagsbehandlingen i konkrete sager om mobning. Her skal du skal være i stand til at tage den svære samtale med børn, unge, forældre og uddannelsesinstitutioner ud fra en anerkendende tilgang og samtidig kunne lave faglige vurderinger og træffe beslutninger herudfra.

Derudover vil du komme til at holde oplæg og workshops, bidrage til undersøgelser om trivsel og undervisningsmiljø, skrive artikler, udvikle og kvalitetssikre værktøjer og vejledninger samt indsamle og formidle eksempler på det gode undervisningsmiljø.

Dit primære arbejdsområde vil være grundskoleområdet og ungdomsuddannelserne, men du kan også indgå i projekter rettet mod centerets andre målgrupper. 

Om dig:

 • du har en relevant pædagogisk uddannelse
 • du har viden om og erfaring med trivselsarbejde, herunder forebyggelse og bekæmpelse af mobning og andre former for krænkelser
 • du er en dygtig skriftlig og mundtlig formidler
 • du kan lide at rådgive og inspirere
 • du har erfaring med at facilitere og drive processer samt skabe refleksion og læring hos andre
 • du kan hurtigt skabe overblik over en ny opgave og konkretisere den i rette kontekst
 • du er god til at overholde deadlines
 • du vægter et konstruktivt og anerkendende samarbejde – både internt og i forhold til eksterne samarbejdspartnere
 • du er indstillet på at veksle mellem kontorarbejde og udadrettede aktiviteter
   

Vi tilbyder:

 • et job i et ambitiøst miljø, hvor vi vægter kvalitet og faglig udvikling gennem kollegial sparring.
 • en uformel arbejdsplads med plads til et godt grin.
 • en fast stilling med 37 t/uge i gennemsnit. Aflønning og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til Finansministeriets aftale med den relevante faglige organisation.

 

Om DCUM

DCUM er et uafhængigt statsligt videnscenter, der hører under Undervisningsministeriet. DCUM skal medvirke til at sikre og udvikle et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. Læs mere på www.dcum.dk

 

Nærmere oplysninger og ansøgning

Du ansættes i henhold til aftale mellem Finansministeriet og din faglige organisation. Har du yderligere spørgsmål til jobbet, kan du kontakte centerleder Jannie Moon Lindskov på lindskov@dcum.dk eller chefkonsulent Rasmus Challi på challi@dcum.dk

Din ansøgning skal sendes til ansoegning@dcum.dk senest den 23.03.2017 kl. 9.00. Angiv hvor du har set stillingsopslaget. I emnefeltet skriver du ”Trivselskonsulent”. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Tiltrædelse snarest muligt.