Spring til indhold

Job hos DCUM

STPige_orange.jpg

Her kan du se aktuelle job-opslag fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.   DCUM har adresse i Randers.


 

Pædagogisk konsulent

Ansøgningsfrist 23. marts 2017

Har du viden om trivsel og mobning blandt børn og unge? Og er du interesseret i at skabe gode undervisningsmiljøer og reducere mobning blandt elever i grundskoler og på ungdomsuddannelser? Så er du måske DCUMs nye konsulent?

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM søger en erfaren konsulent, der formår at bringe sin pædagogiske viden i spil i konkrete sager om mobning, samt i ekstern rådgivning og i udviklingsprojekter om trivsel og undervisningsmiljø i grundskoler og på ungdomsuddannelser.

 

Dine opgaver

Som konsulent hos DCUM vil dine opgaver være mangeartede og bl.a. bestå i at rådgive uddannelsesinstitutioner om forebyggelse og håndtering af mobning, herunder sparring ved udarbejdelsen af værdiregelsæt, antimobbestrategier, handleplaner, undervisningsmiljøvurderinger, trivselsmålinger etc.

Du skal endvidere være det pædagogiske ben ind i et tværfagligt samarbejde omkring udvikling og kvalificering af sagsbehandlingen i konkrete sager om mobning. Her skal du skal være i stand til at tage den svære samtale med børn, unge, forældre og uddannelsesinstitutioner ud fra en anerkendende tilgang og samtidig kunne lave faglige vurderinger og træffe beslutninger herudfra.

Derudover vil du komme til at holde oplæg og workshops, bidrage til undersøgelser om trivsel og undervisningsmiljø, skrive artikler, udvikle og kvalitetssikre værktøjer og vejledninger samt indsamle og formidle eksempler på det gode undervisningsmiljø.

Dit primære arbejdsområde vil være grundskoleområdet og ungdomsuddannelserne, men du kan også indgå i projekter rettet mod centerets andre målgrupper. 

Om dig:

 • du har en relevant pædagogisk uddannelse
 • du har viden om og erfaring med trivselsarbejde, herunder forebyggelse og bekæmpelse af mobning og andre former for krænkelser
 • du er en dygtig skriftlig og mundtlig formidler
 • du kan lide at rådgive og inspirere
 • du har erfaring med at facilitere og drive processer samt skabe refleksion og læring hos andre
 • du kan hurtigt skabe overblik over en ny opgave og konkretisere den i rette kontekst
 • du er god til at overholde deadlines
 • du vægter et konstruktivt og anerkendende samarbejde – både internt og i forhold til eksterne samarbejdspartnere
 • du er indstillet på at veksle mellem kontorarbejde og udadrettede aktiviteter
   

Vi tilbyder:

 • et job i et ambitiøst miljø, hvor vi vægter kvalitet og faglig udvikling gennem kollegial sparring.
 • en uformel arbejdsplads med plads til et godt grin.
 • en fast stilling med 37 t/uge i gennemsnit. Aflønning og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til Finansministeriets aftale med den relevante faglige organisation.

 

Om DCUM

DCUM er et uafhængigt statsligt videnscenter, der hører under Undervisningsministeriet. DCUM skal medvirke til at sikre og udvikle et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. Læs mere på www.dcum.dk

 

Nærmere oplysninger og ansøgning

Du ansættes i henhold til aftale mellem Finansministeriet og din faglige organisation. Har du yderligere spørgsmål til jobbet, kan du kontakte centerleder Jannie Moon Lindskov på lindskov@dcum.dk eller chefkonsulent Rasmus Challi på challi@dcum.dk

Din ansøgning skal sendes til ansoegning@dcum.dk senest den 23.03.2017 kl. 9.00. Angiv hvor du har set stillingsopslaget. I emnefeltet skriver du ”Trivselskonsulent”. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Tiltrædelse snarest muligt.


 


 

Helene2.png
Helene Borgholm
Udviklingskonsulent, DCUM

"En fantastisk arbejdsplads med gode kollegaer, spændende opgaver og chancen for at være med til at gøre en forskel for børn og unges læringsmiljø"