Spring til indhold

DCUMs bestyrelse

Kirsten Holmgaard

Bestyrelsesformand

Bente Strager

Repræsentant for erhvervs- og produktionsskolerne

Claus Wachmann

Repræsentant for KL

Mads Løjtved Rasmussen

Danske Skoleelever

Charlotte Juhl Andersen

Repræsentant for gymnasier og VUC-skoler

Frederik Dahler

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Durita Johansen

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende

Susanne Gade Clausen

Repræsentant for Skole og Forældre

Kasper Langgaard Nielsen

Danske Studerendes Fællesråd

Anders Liltorp

Repræsentant for Danske Underviserorganisationers Samråd

Stine Lindberg Sørensen

Repræsentant for Børnerådet

Karsten Suhr

Repræsentant for Danmarks Private Skoler

Kristine Vita Fooken Jensen

Repræsentant for Professionshøjskolernes rektorkollegium

Maja Bødtcher-Hansen

Repræsentant for rektorkollegiet ved de lange videregående uddannelser

Karoline Møller Carøe

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever