Spring til indhold

Om Dagtilbudstermometeret

BMpige_lillacykel.jpg

Børn i dagtilbud har ret til et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Derfor skal børnemiljøet løbende vurderes, så det gode børnemiljø fastholdes og tilpasses til den aktuelle børnegruppe.

Dagtilbudstermometeret er et konkret værktøj til at undersøge børnemiljøet blandt dagpleje- vuggestue- og børnehavebørn. Værktøjet sikrer, at I kommer rundt om børnenes fysiske, psykiske og æstetiske miljø som en del af arbejdet med de pædagogiske læreplaner, som det er beskrevet i Dagtilbudsloven.

Dagtilbudstermometeret er et gratis, brugervenligt og internetbaseret værktøj for daginstitutioner, dagplejen og det kommunale niveau.

Dagtilbudstermometeret giver jer viden om, hvordan børnene oplever dagtilbuddets børnemiljø og kan derfor med fordel fungere som værktøj i forbindelse med jeres børnemiljøundersøgelser.

Børns trivsel er afgørende for en tryg, sjov og lærerig institutionsdag, og med Dagtilbudstermometeret får I indblik i, hvordan børnene oplever deres fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Dagtilbudstermometeret er således et godt udgangspunkt for systematisk at arbejde med at udvikle et børnemiljø, der passer til den aktuelle børnegruppe. Det kan være meget givtigt for voksne at få et struktureret indblik i, hvordan børnene oplever deres eget miljø.

Undersøgelser med Dagtilbudstermometeret sikrer, at I som dagtilbud kommer rundt om børnenes fysiske, psykiske og æstetiske miljø som en del af arbejdet med de pædagogiske læreplaner, som det er beskrevet i Dagtilbudsloven.

Dagtilbudstermometeret består af to redskaber:

Refleksionsskemaer og det talende spørgeskema kan I benytte uafhængigt af hinanden. DCUM anbefaler at lade dem supplere hinanden, hvilket vil give et mere nuanceret billede af børnemiljøet selvom resultaterne ikke er direkte sammenlignelige.