Spring til indhold

Om Dagtilbudstermometeret

BMpige_lillacykel.jpg

Børn i dagtilbud har ret til et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Derfor skal børnemiljøet løbende vurderes så det gode børnemiljø fastholdes og tilpasses til den aktuelle børnegruppe.

Dagtilbudstermometeret er et gratis elektronisk spørgeskemaværktøj der giver dagpleje- vuggestue- og børnehaver mulighed for at få indblik i og blive klogere på børnenes oplevelse af det psykiske, æstetiske og fysiske børnemiljø i tilknytning til de pædagogiske lærerplaner. Derudover er det også muligt for den kommunale forvaltning og områdeledelse at få systematisk viden om hvordan børnene oplever dagtilbuddenes børnemiljø.

Dagtilbudstermometeret bidrager til at sikre børnenes perspektiver og stemme i arbejdet med at fastholde og udvikle et børnemiljø der fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Dagtilbudstermometeret understøtter Dagtilbudslovens §7 og §8, hvori der blandt andet står, at:

  • …børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv
  • …arbejdet med det gode børnemiljø skal være en integreret del af det pædagogiske arbejde

Dagtilbudstermometeret består af to værktøjer, Det talende spørgeskema og refleksionsskema, hvorfra resultaterne samles i rapporter. Læs mere og prøv værktøjerne:

Refleksionsskemaer og det talende spørgeskema kan I benytte uafhængigt af hinanden. DCUM anbefaler at lade dem supplere hinanden, hvilket vil give et mere nuanceret billede af børnemiljøet. Der findes forskellige rapporttyper der er målrettet dagtilbud og kommuner. Nedenfor kan du se eksempler på udvalgte rapporter der giver indblik i hvilke parametre der måles på i Dagtilbudstermometeret. Det er f.eks. muligt at se resultater for:

  • Samlet børnemiljø og læreplaner
  • Fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø
  • De 9 nøgleindikatorer for børnemiljø
  • De 6 pædagogiske læreplanstemaer

Dagtilbud

Se overbliksrapport

Se temarapport

Kommuner

Se overbliksrapport

Se temarapport