Nye tal viser, at mobning stadig er et stort problem

Nuværende størrelse: 100%

Print Send til en ven Del på Facebook

Mobning er ødelæggende for børns livsglæde, selvværd og sundhed, derfor er det alarmerende, at nye tal vise, at næsten hvert femte barn i 4.-10. klasse for nylig er blevet mobbet.

Helle Stenbro, DCUM, kommenterer de nye mobbetal ved reception i DR-byen

38.000 skoleelever kortlægger mobning
DCUM har netop offentliggjort tal fra det elektroniske spørgeskema Termometeret, hvor 38.000 danske skoleelever har svaret på spørgsmål om mobning.

Tallene viser at: 

  • 18 % af eleverne i 4.-10. klasse angiver, at de selv indenfor de sidste to måneder er blevet mobbet af en eller flere af deres klassekammerater
  • 50 % af eleverne oplever, at der findes mobning i deres klasse
  • 41 % af dem, der oplever, at mobning finder sted, svarer, at de en eller flere gange har haft lyst til at gribe ind over for mobningen, men at de ikke har gjort det
  • 60 % af eleverne mener helt bestemt, at deres klasselærer gør noget ved mobningen, mens 23 % tvivler på, at læreren ved, at der foregår mobning i klassen
  • 41 % svarer ”nej” eller ”ved ikke” på spørgsmålet om deres skole har regler mod mobning

Mobning er uacceptabelt
Skolen skal danne trygge og motiverende rammer omkring børnenes læring og udvikling såvel personligt og socialt som fagligt. Mobning og mistrivsel forhindrer denne udvikling.

- Hvert eneste barn, der bliver udsat for mobning, er ét barn for meget! At 18 % føler sig mobbede i skolen er helt uacceptabelt, siger Helle Stenbro, projektleder ved DCUM.

De børn, der udsættes for mobning, slæber en rygsæk fuld af dårlige oplevelser, angst og mistillid til sig selv og andre med sig videre i livet.

Potentiale i elevernes svar
Det er meget belastende for alle at være i et miljø, hvor der bliver mobbet, men det er værd at lægge mærke til, at tallene indikerer, at børnene er opmærksomme på problemerne og gerne vil gøre noget ved mobningen.

- At 50 % af alle eleverne oplever, at der mobbes i deres klasse, er et alarmerende højt tal, men på den anden side viser tallet jo også, at eleverne er opmærksomme på problemet. Og sammen med de 41 %, som har haft lyst til at gribe ind, vidner det om et stort potentiale for at engagere børnene i en aktiv antimobbeindsats, siger Helle Stenbro.

Kender ikke regler mod mobning
Der er 41 % af eleverne, som svarer nej eller ved ikke, på spørgsmålet om deres skole har regler mod mobning og det er bekymrende.

- Det er klart et problem, at så mange elever ikke ved, om der er regler mod mobning på skolen. Hvis eleverne ikke kender reglerne, hvordan skal de så kunne agere efter dem, siger Helle Stenbro.

Lærernes indsats
Med hensyn til tallene om elevernes opfattelse af lærernes indsats, siger Helle Stenbro:

- Jeg kunne godt tænke mig, at flere end 60 % af eleverne føler sig sikre på, at deres lærere griber ind over for mobning, men der er nok ingen tvivl om, at mobning og mistrivsel er sværere for lærerne at opdage, jo ældre eleverne er.

Det understreger nødvendigheden af en aktiv og kontinuerlig indsats for elevernes trivsel gennem hele skoleforløbet.

Attention Mobning
Offentliggørelsen af de nye tal er et led i DR og DCUM’s kampagne Attention Mobning.

Hvis du vil vide mere