Spring til indhold

DCUM søger daginstitutioner

BMBørn_voksen_tumler.jpg

Ønsker I at dele jeres tanker om det gode børnemilljø? DCUM søger gode eksempler fra praksis til et nystartet projekt om børnemiljø i dagtilbud. 

Gennem et nyt inspirationsmateriale ønsker DCUM at sætte fokus på arbejdet med at skabe gode børnemiljøer. I materialet vil vi fokusere på den læring, der opstår i hverdagssituationer (spisning, samling, garderobesituationer osv.), og sammentænke dette med den pædagogiske læreplan.

Helt konkret ønsker vi at besøge institutioner, som allerede har dette fokus, observere praksis og interviewe pædagoger og ledelse. Observationer og interviews vil foregå på film og indgå i materialet som små videoproduktioner.

Det færdige materiale vil således komme til at bestå af en række små videofilm, en skriftlig publikation og et dialogværktøj. Samtykke til videooptagelser og efterfølgende udbredelse er derfor nødvendigt fra både institution og forældre.

Når projektet er færdigt vil materialet kunne bruges som inspiration i daginstitutioner over hele landet.

 

Kontakt projektteamet og høre mere

Marianne Laflor

tlf 72 26 54 12

Mai Christensen

tlf 72 26 54 13