Ændringer i Dagtilbudsloven

Nuværende størrelse: 100%

Print Send til en ven Del på Facebook

Dagtilbudsloven er ændret med virkning fra den 01. juli 2010. Det betyder blandt andet nye regler omkring børnemiljø.

Læreplaner og børnemiljø knyttes i højere grad sammen
Daginstitutioners og dagplejens arbejde med børnemiljøet bliver integreret i bestemmelsen om pædagogiske læreplaner. Det betyder, at det fremover skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø skal stadig vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

Det er hensigten med bestemmelsen, at børnemiljøet ikke forstås isoleret fra dagtilbuddets arbejde med børns læring, men at børnemiljø og læring betragtes og forstås i tæt sammenhæng.

Ændringerne helt kort

Daginstitutioner og dagplejen skal ikke længere:

  • udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering med kortlægning, beskrivelse, handlingsplan og opfølgning
  • revidere børnemiljøvurderingen minimum hvert tredje år.

Det er nyt, at daginstitutioner og dagplejen skal:

  • arbejde med børnemiljøet som en del af det pædagogiske arbejde, hvor det er relevant
  • indtænke og vurdere børnemiljøet  i relation til de pædagogiske mål, metoder og aktiviteter, som dagtilbuddet opstiller i forhold til børnenes læring
  • dokumentere - mindst hvert andet år - om børnemiljøet bidrager til opfyldelse af de opstillede mål inden for de temaer, der er nævnt.

Daginstitutioner og dagplejen skal stadig:

  • vurdere det fysiske, psykiske og æstetiske miljø i et børneperspektiv
  • inddrage børnenes oplevelse af børnemiljøet i den samlede vurdering af børnemiljøet afhængigt af børnenes alder og modenhed.

Ingen ændringer for fritidshjem
Fritidshjem skal fortsætte som hidtil med at lave den skriftlige børnemiljøvurdering. Ved at fastholde kravet om børnemiljøvurdering i fritidshjem er der sammenfaldende lovkrav til de to tilbud til aldersgruppen: fritidshjem laver børnemiljøvurdering og skolefritidsordninger, SFO, laver undervisningsmiljøvurdering.

Justering af værktøjer og vejledninger

DCUM er i fuld gang med at tilpasse materialer, vejledninger og info på hjemmesiden. For de institutioner som ønsker et helhedsbillede af børnemiljøet i børnehøjde vil fx Børnemiljøtermometeret stadig være et gratis tilbud.

- Vi er glade for, at loven giver afsæt for at fastholde og fortsat få processer i gang omkring børnemiljøet, for det genererer automatisk refleksion og pædagogisk udvikling. Vi oplever, at mange dagtilbud har stor lyst til at arbejde med kvalitetsudvikling af børnemiljøet, og at medarbejderne ofte bliver både forundrede over og glade for den viden, som børnenes perspektiv på børnemiljøet frembringer, fortæller Heidi Skipper, specialkonsulent ved DCUM.

Yderligere oplysninger
Kontakt Heidi Skipper, specialkonsulent ved DCUM på e-mail: skipperatdcum [dot] dk eller telefon: 722 654 02
Eller Ole Juhl, centerleder på e-mail: ole [dot] juhlatdcum [dot] dk eller telefon 722 654 10