Spring til indhold

Den årlige trivselsmåling

header image
billede
SMPiger_skriver

Ifølge bekendtgørelse for måling af elevers trivsel i folkeskolen skal alle folkeskoler skal gennemføre en trivselsmåling hvert år i perioden januar til marts. Trivselsmålingen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der undersøger hvordan eleverne oplever deres trivsel, undervisningsmiljø samt ro og orden i klassen.

 

Formålet med trivselsmålingen er:

  • At give et billede af, hvordan eleverne oplever deres trivsel, undervisningsmiljøet og ro og orden i klassen. Ud fra denne viden kan skolen og de enkelte klasser igangsætte trivselsfremmende indsatser.
  • Trivselsmålingen skal være et dialog- og målstyringsværktøj i forvaltningens og skolens samarbejde om udvikling af folkeskolen på trivselsområdet.

 

DCUM har for Undervisningsministeriet udarbejdet et omfattende vejledningsmateriale målrettet skoleledelse (skolebestyrelse), lærere og ressourcepersoner, forældre, elever og forvaltning.

Vejledningsmaterialet skal guide disse målgrupper i deres planlægning, gennemførelse og opfølgning på trivselsmålingen.

Læs mere

Det er oplagt at kombinere trivselsmålingen med den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering, UMV. Få et overblik over de obligatoriske opgaver.

læs mere