Spring til indhold

DCUM-vejledning: Pædagogiske læreplaner

header image
billede
BMPige_voksen.jpg

I henhold til loven om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, (Dagtilbudsloven) skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år, og børn i aldersgruppen fra 3 år og frem til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal blandt andet beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring og indeholde overordnede pædagogiske beskrivelser af relevante mulige aktiviteter og metoder.

Endvidere skal den pædagogiske læreplan give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud.

Arbejdet med børnemiljø skal inddrages i den pædagogiske læreplan, hvor det er relevant. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. Du kan finde yderligere information om de forskellige krav til de pædagogiske læreplaner i DCUM-vejledningen.

Hent vejledningen her:

    

Se flere DCUM-vejledninger til dagtilbud

læs mere

OBS!

Med dagtilbudsaftalen ”Alle børn skal med i fællesskabet” tydeliggøres  hvilket pædagogisk fundament alle dagtilbud skal bygge på for at skabe en tryg og udviklende hverdag for alle børn i dagtilbud.

Det handler om at skabe en fælles retning, sprog og forståelse gennem en ny ramme for den pædagogiske læreplan.

Som følge heraf trådte der 1.juli 2018 trådte de nye ændringer i kraft vedr. jf .https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=201526.

Lovændringen betyder flere nye elementer, herunder nye regler for hvordan der skal arbejdes med en styrket pædagogiske læreplan.

Indholdet på denne side er endnu ikke opdateret med de nye elementer som følge af lovændringen.