Spring til indhold

DCUM-vejledning: Lys dagtilbud

header image
billede
SMpige_cirkel.jpg

I henhold til loven om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, (Dagtilbudsloven) skal alle børn i dagtilbud have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. (Dagtilbudslovens §7). Det betyder også et indeklima med et godt og naturligt lys.                                                                         

Denne DCUM-vejledning beskriver, hvilken betydning lys i dagtilbud har, lysets påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket af indeklimaforhold. Herudover beskrives, hvilke lovmæssige krav der er til lys i dagtilbud, og slutligt gives råd og anbefalinger.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Hent vejledningen her:

  

Lovtekst

  • Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven):

LBK nr 168 af 17/06/2011

  • Bygningsreglementet: Indeklima: lysforhold

Bygningsreglementet 2015 afsnit 6.5  

Se flere DCUM-vejledninger til dagtilbud

læs mere