Spring til indhold

Temadag om uddannelsesstart på erhvervsskoler - Herning

STMSpartel_mal.jpg

Eud-læringskonsulenterne inviterer på vegne af Undervisningsministeriet til en temadag om erhvervsskolernes muligheder for, at arbejde med god uddannelsesstart på GF1 og GF2.

Formålet med temadagen er at inspirere samt dele viden og gode erfaringer om det der virker, når vi byder nye elever velkomne på erhvervsskolerne. I løbet af dagen vil vi stille skarpt på, hvordan man på den enkelte uddannelsesinstitution i praksis kan arbejde med uddannelsesstartens første uger på henholdsvis grundforløbets 1. og grundforløbets 2. del.

Oplæg ved Randi Bruhn Mannion, Fagansvarlig konsulent ved DCUM, om god praksis ved uddannelsesstart.

Temadagen henvender sig til ledere, undervisere, studievejledere og konsulenter på erhvervsuddannelserne.

 

For yderligere oplysninger:

Marcus Laycock, Marcus.laycock@stukuvm.dk, tlf. 33 92 50 43

Lene Smith, lene.smith@stukuvm.dk, tlf. 33 92 51 69