Spring til indhold

Klasselokalet som lokalt demokrati

hånd_tavle_web.jpg

DCUM arrangement for elevrådsmedlemmer i Aabenraa. Eleverne deltager i workshops og bliver klogere på emnerne Elevinddragelse, Kommunikation og Roller i fællesskabet. Efterfølgende igangsættes konkrete trivselsfremmende tiltag lokalt på deres skoler.

Dagen faciliteres af Lea Høxbroe Jeppesen, Maria Hummelmose og Charlotte Helbo Lund fra DCUM. 

NB! Lukket arrangement