Spring til indhold

Inspirationsmøde: Trivsel blandt skolebørn - Vordingborg

_MG_1978 copy2.jpg

Hvordan sikrer du, at alle skolebørn i jeres kommune trives?

Kom og vær med i en dialog med DCUM, Psykiatrifonden og andre skoleforvaltninger om, hvordan I omsætter forskningsbaseret viden og lovkrav til strategier for trivselsfremme, der virker. Mødet vil indeholde en blanding af oplæg og mulighed for dialog og refleksion.

DCUM og Psykiatrifonden inviterer skolekonsulenter, centerchefer for skoleområdet, skoleledere og andre, der har en central rolle i det trivselsfremmende arbejde i skolerne til videns- og inspirationsmøde om trivsel blandt skolebørn.

Få indblik i den nyeste viden om effektive strategier for trivselsfremme samt idéer til, hvordan man kan skabe en rød tråd i arbejdet med trivsel i skolerne.

Når du går fra mødet, har du fået:

  • overblik over eksisterende viden om trivselsfremme og gældende lovkrav 
  • inspiration til, hvordan du kan omsætte aktuel viden og lovkrav til strategier for trivsel – med konkrete eksempler fra praksis
  • reflekteret over næste skridt for din kommune ift. at omsætte viden og lovkrav til strategier for trivsel i praksis i samarbejde med skolerne.

Vil du med? Så svar på denne mail eller send en mail til ask@psykiatrifonden.dk.

Viden, krav og praksis
Viden, krav og praksis er omdrejningspunkter for dagen, hvor I som kommune får lejlighed til at reflektere over jeres rolle som rammesætter og samarbejdspartner for skolernes trivselsfremmende indsatser - og over hvordan I ønsker at arbejde med skoletrivsel fremover. 

Se mere om dagen og programmet her. Vi ser frem til jeres deltagelse!

 Hvem fortjener 100.000 kr?

Hvert år uddeler undervisningsministeren 100.000 kr. til en skole eller uddannelsesinstitution, der har gjort noget særligt for undervisningsmiljøet

Undervisningsmiljøprisen gives til en lærer, elev, klasse, årgang, lærergruppe, skole eller et uddannelsessted, der har gjort en særlig indsats for elevernes eller de studerendes undervisningsmiljø. Den særlige  indsats kan både vedrøre det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Pengepræmien tilfalder skolen eller uddannelsesstedet.

Næste ansøgningsperiode er april-november 2018.

læs mere
SMSkatere.jpg

DCUMs netværk

DCUM deltager i netværk og driver egne netværk for at samle og dele viden og inspiration om børne- og undervisningsmiljø. 

 

 

 

 

læs mere
SMpiger_verdenskort.jpg