Spring til indhold

Hvem fører vi tilsyn med?

STElever_bænke.jpg

DCUM fører tilsyn med alle uddannelser som skal følge undervisningsmiljøloven. I nedenstående bruger vi termerne ’uddannelsestyper’ og ’uddannelsessteder’.

Hvilke skoler?

Uddannelsestype: Alle uddannelser, der er omfattet af undervisningsmiljøloven inddeler DCUM i 5 uddannelsestyper i forbindelse med tilsyn. Dette er gjort for at kunne fordele standardtilsyn forholdsmæssigt mellem de forskellige typer af uddannelsessteder. Uddannelsestyperne er

  • Grundskoler
  • Ungdomsuddannelser
  • Voksen-videregående uddannelser
  • voksensuddannelsesinstitutioner
  • Øvrige skoler. Øvrige skoler består for eksempel af produktionsskoler, højskoler og daghøjskoler.

Uddannelsessted: Et uddannelsessted refererer til en fysisk adresse, som enten kan huse en hel uddannelsesinstitution eller en afdeling af en uddannelsesinstitution. DCUM fører tilsyn med den/de dele af en uddannelsesinstitution som udbydes på det konkrete uddannelsessteds adresse.

 

Hvor mange skoler?

DCUM forventer i et fuldt tilsynsår at kunne gennemføre mellem 43 og 58 tilsyn. I år 2018 forventer DCUM at gennemføre mellem 33 og 44 tilsyn, idet tilsynet først påbegyndes i starten af årets 2. kvartal. DCUM forventer at udføre 18 standardtilsyn fordelt på grundskoler, ungdomsuddannelser, voksenvideregående uddannelser, voksenuddannelsesinstitutioner og øvrige uddannelser som f.eks. højskoler og produktionsskoler.

Standardtilsynet er fordelt baseret på antallet af uddannelsessteder pr. uddannelsestype. Det betyder at der vil blive ført ere tilsyn med uddannelsestypen grundskoler, da denne uddannelsestype består af est uddannelsessteder sammenlignet med f.eks. ungdomsuddannelser. Ud over standardtilsynene forventer DCUM at udføre mellem 8 og 16 spontane tilsyn og 5-7 opfølgende tilsyn i 2018.