Spring til indhold

Hvad fører vi tilsyn med?

tavleskriv.jpg

DCUM fører tilsyn med, om skolerne overholder bestemmelserne i undervisningsmiljølovens kapitel 1, 1a, 3 og 4.

DCUM baserer sit tilsyn på et udelukkende skriftligt grundlag, som det står beskrevet i undervisningsmiljøloven. Det betyder, at DCUM vurderer undervisningsmiljøet ud fra skriftligt materiale, som allerede forefindes hos den enkelte undervisningsinstitution.

  • Kapitel 1 beskriver formålsbestemmelsen for undervisningsmiljøloven, som beskriver rettigheder og pligter i forbindelse med et godt undervisningsmiljø.
  • Kapitel 1a gælder kun for grundskoler og ungdomsuddannelser og beskriver, hvordan skolerne skal forebygge og håndtere mobning eller lignende.
  • Kapitel 3 beskriver hvorledes elever og studerende har mulighed for at vælge undervisningsmiljørepræsentanter til at varetage deres interesser. Også rammerne for udvælgelsen og selve arbejdet fremgår af kapitlet.
  • Kapitel 4 beskriver reglerne for undervisningsmiljøvurderingen.

Kapitlerne beskrives nærmere i den årlige tilsynsplan fra DCUM.

DCUM kan fastsætte årlige temaer for tilsynet. Temaer som går på tværs af de fem uddannelsestyper, og/eller temaer, som er specielt relevante for enkelte uddannelsestyper eller uddannelsessteder.

DCUM har det første år valgt at have fokus på at indsamle erfaringer med at føre tilsyn. Derfor er der ikke temaer for tilsynet i 2018.