Spring til indhold

Hvis skolen har problemer med mobning


 • Henvendelser om mobning

  Hvis du som lærer eller pædagog får en henvendelse om – eller bliver opmærksom på – problemer med det psykiske undervisningsmiljø, bør du straks informere skolelederen om situationen.

  Skolen skal derefter vurdere, om der er tale om mobning, eller om der er tale om enkeltstående tilfælde af konflikter eller drillerier.

  Som lærer eller pædagog vil du ofte blive inddraget i denne vurdering. Vi anbefaler, at du benytter værktøjet 'Hvornår er det mobning?'. Værktøjet kan hjælpe med at identificere tegn på mobning. Berørte forældre og elever bør tillige inddrages i afdækning af problemet.

  Hvis du vurderer, at der er tale om mobning, skal skolen lokalt arbejde med mobning på den måde, som er beskrevet under punkterne nedenfor.

 • Hvad skal skolen gøre?

  Hvis skolen har vurderet, at der er tale om mobning, er det lederens pligt at træffe de nødvendige ’her-og-nu’ foranstaltninger, og indenfor 10 arbejdsdage udarbejde en handlingsplan, der beskriver, hvilke indsatser der vil blive sat i værk for effektivt at bringe problemerne til ophør.

  10 dages fristen løber fra det tidspunkt hvor en medarbejder på skolen eller den kommunale forvaltning (kun gældende for kommunale uddannelsessteder) informeres om problemerne.

  Brug evt værktøjet 'Handlingsplan'. Som lærere eller pædagoger vil I ofte spille en vigtig rolle i udarbejdelse og udmøntningen af handlingsplanen. Det er en del af lovens formål, at hver enkelt skole skal tage fat om problemerne og løse dem lokalt.

  Alle bør samarbejde om at bringe mobning til ophør. Skolen kan f.eks. igangsætte en pædagogisk proces i og omkring den klasse/gruppe, hvor mobningen foregår. Det kan i den forbindelse være hensigtsmæssigt at arbejde med gruppekulturen for at bringe mobning til ophør. Med jeres faglige ressourcer, jeres erfaring som lærere/pædagoger og jeres kend-skab til eleverne, kan I både bistå i at analysere og identificereproblemstillinger og gå forrest i forbindelse med den praktiske udførelse af initiativerne.

  Handlingsplanen skal revideres efter behov. Vi anbefaler, at I noterer jeres observationer, overvejelser og sagens gang, samt nedfælder aftaler med forældrene. Det vil give jer og andre implicerede mulighed for at gennemlæse forløbet og dets udvikling, samt lette processen i en eventuel efterfølgende klagesag.

  Skolen skal sørge for at informere forældremyndighedsindehavere og berørte elever om indholdet af handlingsplanen. I den forbindelse skal I være opmærksomme på, at det er alle berørte, der skal orienteres om planen, og ikke kun elever, der ser ud som situationens ”mobber” eller ”offer”.