Spring til indhold

Dansk Center for Undervisningsmiljø

Aktuelt

DCUM søger

STPige_orange.jpg

Jurist til ny klageinstans, trivselskonsulent til grundskoleområdet...

Hvad er DCUM?

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud.

DCUM har fokus på den generelle, nationale status for undervisningsmiljø og børnemiljø.

Centeret producerer, bearbejder og formidler forskning og undersøgelsesresultater, så relevant viden bliver til indsatser der styrker børn, elever og studerendes trivsel, børne- og undervisningsmiljø. 

Det kalder vi VIDEN TIL PRAKSIS.

Mere om DCUM DCUMs medarbejdere

Klasserumsberegner – tjek størrelsen på dit klasselokale

Klasserumsberegneren kan vise om det klasselokale, du undervises- eller arbejder i overholder
kravene til rumindhold i bygningsreglementerne. Kravene er 6 kubikmeter luft pr. elev og 12
kubikmeter luft pr. lærer/pædagog, når der samtidig etableres effektiv ventilation.
 
Ved at indtaste længde, bredde, højde samt antallet af lærere og elever, vil beregneren fortælle om
lovens krav til kubikmeter luft pr. person overholdes. Man kan altid lade et felt være tomt,
beregneren vil i så fald give et minimumskrav.  Hvis man kun taster størrelsen på rummet og antal
lærere/pædagoger, vil man dermed få oplyst, hvor mange elever der maks. må være i lokalet.

Kubikmeter luft pr. elev

0 m3

0 m3

18 m3

DCUMs netværk

DCUM deltager i netværk og driver egne netværk for at samle og dele viden og inspiration om børne- og undervisningsmiljø. 

 

 

 

 

DCUMs Netværk
SMpiger_verdenskort.jpg

Hvem fortjener 100.000 kr?

Hvert år uddeler undervisningsministeren 100.000 kr. til en skole eller uddannelsesinstitution, der har gjort noget særligt for undervisningsmiljøet

Undervisningsmiljøprisen gives til en lærer, elev, klasse, årgang, lærergruppe, skole eller et uddannelsessted, der har gjort en særlig indsats for elevernes eller de studerendes undervisningsmiljø. Den særlige  indsats kan både vedrøre det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Pengepræmien tilfalder skolen eller uddannelsesstedet.

Næste ansøgningsperiode er aug-nov 2017.

Undervisningsmiljøprisen UMP
SMSkatere.jpg