Spring til indhold

Skab læringsøjeblikke! – i hverdagens små rutiner

header image
billede
BMtraktortræf.jpg

Hvordan kan I arbejde med børnemiljø og læreplanstemaer i daginstitutionens travle hverdag? En løsning på udfordringen kan være at kombinere børnenes læring med deres daglige rutiner.

Når I som daginstitution skal arbejde med den pædagogiske læreplan og børnemiljø, kan I, overordnet set, gå til opgaven på to måder: Enten ved at indtænke læreplanstemaer og børnemiljø som konkrete, enkeltstående forløb som I arbejder intensivt med, eller som elementer der løbende integreres i børnenes hverdagsrutiner. Den sidste model giver DCUM inspiration til i materialet Skab læringsøjeblikke! – i hverdagens små rutiner.

DCUM vil med inspirationsmaterialet opfordre de danske dagtilbud til at udnytte de læringspotentialer der er tilstede hver dag. Ved at arbejde med læring som en konstant frem for noget periodisk, kan I dagligt skabe en større sammenhæng mellem børnemiljø og læreplaner.

I løbet af de første uger i oktober 2017 vil folderen med dialogværktøjet blive sendt ud til mere end 3000 danske daginstitutioner landet over.

Materialet består af flere dele

  • Filmen 'Læringsøjeblikke i hverdagssituationer', hvor I kan se hvordan en daginstitution arbejder med at integrere børnemiljø og læringsplaner i hverdagen.

  • Oversigtstegningen fra filmen kan hentes i A3-format til print. 
    Hent tegning.

  • Bestil tegningen som gratis plakat til jeres daginstitution her.

  • En pdf-version af handleplanen, som kan downloades og udfyldes digitalt. 
    Hent handleplan.

Se også DCUM materialet 'Børnemiljø og Læreplaner'

Læs mere

Bestil dialogmaterialet i DCUMs materialeshop

Bestil