Spring til indhold

Årets dagtilbud 2018

header image
billede
BMlegehusCirkel.jpg

Kender du et dagtilbud som fortjener 20.000 kr fordi pædagoger, dagplejere og ledere m.fl. hver dag gør en ekstra indsats for børnene? Så kan du frem til 26. august indstille dagtilbuddet til prisen 'Årets Dagtilbud 2018'. Prisen uddeles af børne- og socialministeren, FOA og BUPL i november 2018.

Hvad er 'Årets Dagtilbud'?

Hver dag gør pædagogisk personale over hele landet en stor og vigtig indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres liv på længere sigt.

Med Dagtilbudsprisen ønsker Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, BUPL og FOA at fejre og anerkende det pædagogiske personales store og vigtige arbejde. Prisen tildeles en daginstitution eller dagplejer, som har udmærket sig inden for et udvalgt tema.

Hvem kan vinde?

Prisen tildeles en daginstitution eller dagpleje, som udmærker sig inden for et konkret tema, hvor dagtilbuddet har en særlig høj pædagogisk kvalitet i det pædagogiske arbejde. Temaet er ikke fastlagt på forhånd, men udvælges af den der indstiller.

Alle kan indstille en daginstitution eller dagpleje til prisen. Det kan fx være forældre, pædagoger, dagplejere, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, dagtilbudsledere, dagtilbudschefer, dagplejepædagoger og pædagogiske konsulenter.

Indstiller skal begrunde, hvordan dagtilbuddet særligt udmærker sig.  Prisen og en kontant belønning på 20.000 kr uddeles af ministeren i november 2018, og gode eksempler fra de indstillede dagtilbud vil blive videreformidlet til inspiration for alle.

Indstillingsskema til 'Årets Dagtilbud 2018'

læs mere

”Årets Dagtilbud 2018” udvælges af et fagudvalg bestående af tre repræsentanter udpeget af BUPL, herunder BUPL's Lederforening, tre repræsentanter udpeget af FOA, en repræsentant fra hhv. Kommunernes Landsforening (KL), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Forældrenes Landsforening (FOLA) og Danske Professionshøjskoler.

Se tidligere vindere og nominerede

læs mere