Spring til indhold

4 værktøjer til et bedre børnemiljø

header image
billede
Barn_turkisVæg.jpg

I Dagtilbudsloven står der at børnene skal  ”… have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring…”    

Kombineret med den styrkede læreplan og forventninger om at dagtilbuddene arbejder bevidst med læringsmiljøer, fysiske rammer, relationsudvikling og i øvrigt inddrager af børneperspektivet i dette arbejde, er det ikke så sært at mange pædagoger og pædagogiske ledere oplever det som en udfordring i den travle hverdag på grøn stue. Mange spørger: 

  • Hvordan gøres det helt konkret?
  • Gør vi det mon allerede?
  • Hvordan inddrages børnene på bedst mulige måde?
  • Etc

Lige nu arbejder vi på højtryk med udvikling af DCUM værktøjskassen ’bedre børnemiljø’.

Den lanceres i juni måned og vil indeholde fire helt enkle, konkrete og gennemprøvede værktøjer som dels kan give svar på spørgsmålene, dels kan inspirere yderligere til det vigtige arbejde med at sikre trygge og udviklende børnemiljøer.

De fire værktøjer er reviderede udgaver af DCUMs mest populære værktøjer på børnemiljø-området. De har været en tur forbi praksis og er blevet opdaterede og tilrettede i forhold til virkeligheden i daginstitutionerne i dag.

Værktøjerne er udviklet i samarbejde med ledere og pædagoger i daginstitutioner

Efter udvikling har vi taget værktøjerne med tilbage til afprøvning i praksis, og vi er nu igang med at opsætte og layoute, så værktøjerne bliver så enkle og lige til at bruge som overhovedet muligt.

Glæd jer!

Værktøjskassen Bedre Børnemiljø

 

Skab rum der virker! Et værktøj til det fysiske og æstetiske børnemiljø med særligt fokus på de ting der udfordrer i dagligdagen. Dette værktøj skal hjælpe jer med at arbejde med rummets indretning og sprog. Værktøjet skal understøtte jeres pædagogiske intentioner og mål i arbejdet med organiseringen af det fysiske og æstetiske børnemiljø. Gennem tre enkle trin får I inputs til hvordan rummet kan ændres til at matche, de ønsker I har til det.

Relationsskemaer. Relationer imellem børn og voksne er noget af det allermest afgørende for et godt børnemiljø. Værktøjet, som er et af de mest efterspurgte DCUM værktøjer på dagtilbudsområdet,  giver jer et visuelt overblik over de enkelte børns relationer til de voksne i institutionen. Samtidig guides I gennem  refleksioner og indsatser i forhold til børn i risikozonen.   

Venskabsskema. Børns sociale netværk og relationer i dagtilbuddet er vigtigt for at de kan trives, lære og udvikle sig. Derfor er det væsentligt at prioritere børns venskaber højt og løbende arbejde med at udvikle, fastholde og skabe nye muligheder for børnenes relationsdannelse. Venskabsskemaet giver jer et visuelt overblik over venskabsforholdene i jeres børnegruppe. Skemaet bruges til at kortlægge personalets og det enkelte barns syn på relationerne børnene imellem.

Undersøgelseskassen. Med dette værktøj får I et godt indblik i børnenes egen oplevelse af børnemiljøet. Undersøgelseskassen er således en helt konkret og let tilgængelig måde at få inddraget børneperspektivet aktivt i jeres arbejde med at skabe og fastholde gode børnemiljøer.

Værktøjskassen lanceres her på siden medio juni 2018