Spring til indhold

Hvad et bleskift også kan bruges til

BMpige_keder.jpg

Hvordan forener vi i praksis børnenes læring og det gode børnemiljø?

Læs mere

iPads og digital dannelse i børnehaven

BMlegehusCirkel.jpg

Børns brug af iPads opfattes af mange forældre som det modsatte af ’fordrende processer for leg, bevægelse og fantasi’, og debatten om tablets i daginstitutione…

Læs mere

Trivsel i daginstitutionen

BMdrenge_i_vindue.jpg

At trives i sin daginstitution kræver…

Læs mere

Natur og naturfænomener

BMpige_på_hovedet.jpg

Natur og naturfænomener er et tema, som rummer rig mulighed for leg, læring og udvikling. Mangeartede naturoplevelser skaber grundlag for børns forståelse af...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

BMstordreng_lilledreng.jpg

Den pædagogiske læreplan kan være et uafhængigt dokument eller en del af en samlet virksomhedsplan. Det skal fremgå af læreplanen, hvordan arbejdet med et go...

Læs mere

Sprog

BMbarn_peger-op.jpg

Børn udvikler deres sproglige kompetencer gennem samvær, oplevelse, leg, fortælling, planlagte og spontane aktiviteter i hverdagen.

Læs mere

Brug for gode råd og vejledning? DCUM kan hjælpe netop din institution med at udvikle og sikre et godt børne- og undervisningsmiljø

læs mere